I juni møder Ledelsealmanakken Jesper Hosbond Jensen

I juni måned af Ledelsesalmanakken møder vi Jesper Hosbond Jensen, til en snak om strategisk ledelse, sårbarhed, og om ambitionens og kulturens betydning for en organisation. Jesper er kommunaldirektør i Syddjurs Kommune og har mange års erfaring med ledelse i politisk styrede organisationer.

Syddjurs kommune er en kompleks organisation, som har en meget stor bredde i sine velfærdsopgaver og som er meget tæt på både virksomheder og borgere. Det er for Jesper derfor vigtigt både at skabe sammenhængs-kraft og stadig give plads til individuelle og situationstilpassede løsninger. Det kræver, at topledelsen sætter retning og arbejder med følgeskabet, samtidig med at de sætter sig selv i spil. Og ikke mindst handler det om at engagere de fagprofessionelle i at udvikle velfærdsområderne.

Læs med her

God fornøjelse!