Ledelsesalmanakken 2020: Nyt år – ny faglig podcast!


Ledelsesalmanakken som podcast er Mobilize´s bud på en faglig time out. I 2020 kan du derfor hver måned høre, hvordan en leder og en faglig ekspert håndterer et strategisk ledelsesdilemma. Sammen undersøger vi dilemmaet med udgangspunkt i en klassisk ledelsesteori eller en global trend – fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt-  og som kræver udsyn eller indsigt.


Januars tema i podcasten: Meningsskabelse, hverdagsledelse og Weick – om dilemmaer ved at handle sig til mening

”Vi bliver hele tiden stillet over for ting som er uklare, og hvad gør man så som leder?”  – Kasper Munk, Enhedschef i CRU, Region Hovedstaden

Et atomkraftværk der nedsmelter og en leder der ikke handler. En innovationsafdeling hvor en leder drømmer om vovemod og mere handlings-aggressivitet. For hvis ingen tør handle sig til ny viden, hvordan skal vi så finde på nye løsninger til en fremtid, vi ikke kender?

Dét er et af de centrale dilemmaer i Ledelsesalmanakkens første podcast. Kasper Munk, enhedschef i Region Hovedstaden, og lektor i strategi og ledelse Sverri Hammer, diskuterer dilemmaet med udgangspunkt i Karl Weicks teori om organisering og meningsskabelse. Og de undersøger, hvorfor forankring måske er vigtigere end forandring.

Du kan lytte til podcasten følgende steder: www.ledelsesalmanakken.dk – her finder du også tidligere udgaver af Almanakken, på Apple podcast eller på Spotify.

Godt nytår og god fornøjelse!