Ledelsesalmanakken møter Øyvind Moen i oktober

I oktober måneds kapittel i Ledelsesalmanakken 2019 prater vi med Øyvind Moen om strategisk ledelse, sårbarhet, beslutninger og ledergruppen. Med bred erfaring som leder hjelper Øyvind oss å belyse tema som strategisk ledelse og strategiske dilemma knyttet til lederrollen i lys av de stadig endrede krav som finnes i dagens næringsliv.

Øyvind gir oss innblikk i hvordan han arbeider med strategisk ledelse som kan skape involverende prosesser som gir forutsetninger for å ta gode beslutninger i organisasjonen. Med mange års ledererfaring forteller Øyvind om sine erfaringer og betydningen av å ha tillit, trygghet og tro på sine medarbeidere. Han deler også sine refleksjoner om ledergruppens funksjon og hvordan de arbeider sammen for å sikre organisasjonens utvikling i retning av en felles ambisjon.

Les kapittelet og se deler av intervjuet her.

God lesning!