Invitation til digitalt morgenmøde d. 23. marts kl. 8.30-9.30


Der er (måske) en ny Hovedlov på vej, der skal skabe bedre rammer for helhedsorienterede indsatser og der er kommet et regeringsgrundlag som vil reformere beskæftigelsesindsatsen. Måske forsvinder jobcentrene? Måske bliver Hovedloven en del af andre aftaler? Måske finder en statslig styrelse på nye krav og vejledninger? Der skal ledes i mange usikkerheder!

Vi har en anledning til at arbejde anderledes. Der ligger en stor opgave foran kommunerne ift. at påvirke de nye statslige rammer og ift selv at få sat en god retning for arbejdet i egen organisation. Men hvad er en god retning? Hvordan skal fremtidens beskæftigelsesindsats for udsatte borgere se ud?

 

Morgenmødet vil blive indledt med et fagligt oplæg med programchef for Frontløbernetværket, Janne Koefoed

Janne er programchef for Frontløbernetværket - hvor 6 kommuner er gået sammen for at skabe et ambitiøst fokus på sammenhængende borgerforløb og helhedsorienterede indsatser. Janne stod endvidere i spidsen for frikommuneforsøget En Plan, som omfattede 9 sjællandske kommuner. Hun har bl.a. bidraget til arbejdet med at kvalificere den kommende Hovedlov. Janne vil fortælle om behovet for helhedsorienterede indsatser, om vigtig læring fra de kommuner, der er længst i arbejdet og om Hovedlovens potentialer. Hun vil også komme med gode råd til både det nationale og lokale niveau for deres arbejde med at skabe en ny beskæftigelsesindsats til udsatte borgere.

 

Oplægget efterfølges af drøftelser i grupper:

1. Hvordan kan kommunerne være ambitiøse – mens vi venter? Hvordan kan vi lokalt bevare momentum fra aftalen om Hovedloven? Hvad er der brug for af kommunale ledelser og kommunalpolitikere

2. Hvordan skal vi påvirke det nationale niveau? Hvordan kan vi nytænke beskæftigelsesområdet og skabe gode rammer for det helhedsorienterede arbejde? Hvad er budskabet – og hvordan spilles det ind på en klog måde?

 

Morgenmødet rammesættes og faciliteres af partner i Mobilize, Dorte Bukdahl

Sæt et kryds i kalenderen - og invitér gerne et par kollegaer med

Målgruppen er kommunale velfærdschefer samt andre aktører med interesse for indretningen af fremtidens indsatser på social og beskæftigelsesområdet.

Arrangementet afholdes online, og det er gratis at deltage.

 

Tilmelding sker her – det er også her, du angiver, hvilket et af de to temaer, du ønsker at drøfte. Kalenderinvitation og mødelink sender vi mandag d. 20. marts, så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen torsdag d. 23. marts kl. 8.30-9.30.

Skriv både dit fornavn og efternavn