Det levede liv bliver mere og mere væsentligt at forholde sig til i håndteringen af de globale udfordringer, både fordi det er det levede liv det handler om og fordi de innovative løsninger netop findes her. I organisationer leder vi ofte efter ressourcer ved at se "op" og "ned" i hierarkierne og excelarkene. Flytter vi perspektivet til stedet kan vi "se omkring" efter mangeartede og ofte skjulte ressourcer og kvaliteter.

 

Ledelse af regenerative og bæredygtige byer udfordrer vores vante roller. Der skal skabes betingelser for lokal bærekraft ved at samle både borgere, forvaltningsledere, virksomhedsejere, institutionsledere, iværksættere, arkitekter og byplanlægger om at skabe grønne, sunde og bærekraftige byer, der tager hånd om både sociale udfordringer og miljømæssige udfordringer.

 

Det indebærer et paradigmeskifte for, hvordan vi tænker, planlægger, forvalter, oplever og lever i byerne/stederne. Ledelse, strategi, værdiskabelse og deltagelse må gentænkes. Dét er det, der er omdrejningspunktet for vores nye laboratorium. Gennem en fælles aktionslæringsproces finder vi nye lokale ressourcer og handlemuligheder sammen. Vi inviterer hermed kommuner og organisationer til at udforske dette område sammen med os i løbet af 2023.

 

Laboratoriet er for dig/jer som arbejder med vilde velfærdsudfordringer i samspil med lokale steder og byer, og det omfatter:

  • 4 heldagsseminarer med ekspertoplæg
  • 3 coachingssessioner for ledere
  • Deltagelse af 3-6 kollegaer fra samme organisation + relevante lokale partnere
  • Et netværk af aktører der arbejder med vilde velfærdsudfordringer
  • Erfaring med at arbejde med aktionslæring og laboratorier 
  • Evaluering og vidensdeling 

 

Du kan læse mere om laboratoriet og forløbet her

Kontakt partner Dorte Bukdahl på  for spørgsmål og tilmelding. 

 

Har du lyst til at følge Laboratoriet? Læs mere her 

Kræver de 'vilde' sociale problemer nye organisations-design?

Denmark 4 Vindmølle Læs artiklen her

Hør podcasten om ledelse af økosystemer

Billede1 Hør podcasten her