1. Et netværk af kommuner, regioner, hospitaler og  videninstitutioner som arbejder for at skaber effekt sammen med borgerne og for at skaber systematisk velfærdsinnovation.

 2. Hvad vil Netværket? 

  • Vi skal tænke i langt mere sammenhængende og tværgående løsninger
  • Vi skal skabe innovation sammen med borgerne og sammen med andre organisationer
  • Vi skal skabe konkrete løsninger her og nu samtidig med, at vi skaber fælles læring
  • Vi skal arbejde på tværs af sektorer og organisationer
  • Vi skal levere konkrete prøvehandlinger og løbende metodeudvikling
  • Vi  skal være drevet af reel værdiskabelse og impact

Hvad er udfordringen?

Velfærdssamfundets instanser samarbejder ikke i tilstrækkelig grad ud over faggrænser, og den enkelte borger har risiko for at falde mellem to stole. Mange udviklingsprojekter har fokus på at udvikle ny viden, men det halter med inkubation og skalering af denne viden ind i driftsorganisationen. Det er nemlig skalering af nye indsatser i driften, der skal sikre, at vi tilfører værdi på nye måder. Der arbejdes desuden ofte top-down med udvikling.

 

Bud på løsning af udfordringen

For at skabe varig effekt må vi fokusere på hele innovationsprocessen og værdikæden - og ikke blot delelementer heri. Dette indebærer, at der må skrues flere steder samtidigt; anvendelse af innovationsmetoder, øgning af kompetence/kapabilitet i organisationerne og anvendelse af data og monitorering. Dette med udgangspunkt i konkrete cases og med en øget bottom-up tilgang.

Medlemmer af netværket

 1. Medlemmer og styregruppe

  Slagelse, Ringsted og Næstved sygehus v. Sygehusdirektør Niels Reichstein Larsen

  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital v. Vicedirektør Kirsten Wisborg

  Københavns Professionshøjskole v. Institutchef Katrine Hornum-Stenz og Leder Kirsten Anette Falk

  Københavns Kommune, Borgercenter Børne og Unge v. Områdechef Sille Kiær-Christensen 

  Region Sjælland v. Chefkonsulent Jesper Nørgaard Reumert

  Region Hovedstaden v. Chefkonsulent Kirsten Michelle Danielsen

 2. Sekretariat 

  Frederiksberg Hospital, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse v. Centerchef Peter Bentsen og Sektionschef Michaela Louise Schiøtz 

  Mobilize Strategy Consulting v. partner Søren Barlebo Rasmussen, partner Claus Bjørn Billehøj, Seniorkonsulent Lotte Holm-Petersen og konsulent Ellen Marie Sønderris 

   

   

Vil du vide mere? Så kontakt konsulent og projektleder Lotte Holm-Petersen

Spørg os om noget

Mobilize CLU1574