Om Nina

Nina er især optaget af den indvirkning, som personligt lederskab har på omverdenen - både over for medledere, kolleger og organisationen. Hun brænder for at gøre ledelse mere gennemsigtig og inkluderende, samtidig med at hun giver en strategisk retning som leder. Som konsulent og vejleder hjælper Nina klienter med at afbalancere disse overvejelser.
Nina har stor erfaring som leder i spændet mellem offentlig administration og interessepolitik. Gennem tidligere erhvervserfaring har hun en god organisationsforståelse og lang erfaring med personaleledelse. Hun har erfaring med implementering og opfølgning af arbejdsmiljøundersøgelser, reorganiseringsprocesser, har været involveret i udviklingen af ​​lederuddannelser og er godt kendt med facilitering af gruppeprocesser. Hun har et godt kendskab til universitets- og college-sektoren i Norge. Parallelt med arbejdet i Mobilize tager Nina en uddannelse i HR og personaleledelse.