Asta har et skarpt øje på vores hjemmeside

Og er vores dygtige content creator

Andet Profil

Om Asta

Som projektmedarbejder og content creater er Asta med til at kommunikere om Mobilize til omverden. Hun interesserer sig både for visuelle og sproglige aspekter af kommunikation. Når strategi, organisering og ledelse skal sættes på dagsordenen, stræber hun efter at formidle det på en konkret og forståelig måde. 

Til daglig læser Asta HA (psyk.) på CBS og bruger hendes indsigt i virksomhedsteori til at kommunikere herom.