DanskEnglishNorsk

Vi hjælper organisationer med at mobilisere og udfolde deres strategiske potentiale. Vi støtter ledere i at håndtere deres strategiske dilemmaer og involverer de fagprofessionelle miljøer i udvikling af fælles mål, mening og handling.

Nyheder

Ledelsesalmanakken møter Øyvind Moen i oktober

I oktober måneds kapittel i Ledelsesalmanakken 2019 prater vi med Øyvind Moen om strategisk ledelse, sårbarhet, beslutninger og ledergruppen. Med bred erfaring som leder hjelper Øyvind oss å belyse tema som strategisk ledelse og strategiske dilemma knyttet til lederrollen i lys av de stadig endrede krav som finnes i dagens næringsliv.

Øyvind gir oss innblikk i hvordan han arbeider med strategisk ledelse som kan skape involverende prosesser som gir forutsetninger for å ta gode beslutninger i organisasjonen. Med mange års ledererfaring forteller Øyvind om sine erfaringer og betydningen av å ha tillit, trygghet og tro på sine medarbeidere. Han deler også sine refleksjoner om ledergruppens funksjon og hvordan de arbeider sammen for å sikre organisasjonens utvikling i retning av en felles ambisjon.

Les kapittelet og se deler av intervjuet her.

God lesning!

I september møder Ledelsesalmanakken Henrik Stubkjær

Kan flere tusinde år gamle, bibelske fortællinger inspirere nutidens stærke, sårbare, strategiske leder? Og hvordan kan man som leder blive bedre til at tackle hverdagens svære og mere personlige udfordringer, der også er en del af jobbet?

Det og meget mere kan du blive klogere på i denne måneds kapitel af Ledelsesalmanakken, hvor vi har besøgt biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær. Vi tilbragte en dag sammen med ham i familiens sommerhus – et af Henriks vigtige refleksionsrum.

Det at reflektere og at skabe refleksionsrum omkring sig som leder er et vigtigt tema i september måned. Det handler blandt andet om at kunne træde ud af lederrollen, og give plads til den person man også er. Henrik ser det som en forudsætning for, at vi kan bruge vores personlighed som ledelsesværktøj på en sund og bæredygtig måde. Han ser det også som en forudsætning for, at man i hverdagen kan håndtere det der kan være svært: grumsede relationer og ikke mindst de sten i skoen, alle ledere fra tid til anden oplever og må forholde sig til.

Du kan læse hele interviewet med Henrik og se en bid af det her.

God læselyst!

Mari Sundli Tveit, august måneds leder i Ledelsesalmanakken

I august måneds kapittel i Ledelsesalmanakken 2019 prater vi med Mari Sundli Tveit om strategisk ledelse, sårbarhet, eierskap og verdi. Mari har rik erfaring og kjennskap til akademia, blant annet gjennom sine seks år som rektor ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

Mari gir oss innblikk i hvordan hun arbeider med strategisk ledelse som kan skape forutsetninger for gode fremtige resultater, gjennom å mobilisere engasjementet i retning av en felles ambisjon. Med mange års ledererfaring i UH-sektoren forteller Mari om hennes erfaringer med sårbarhet i ledelse, deriblant betydningen av å være ydmyk og vise tillitt. På mange måter har dette bidratt til å skape unike muligheter for samspill og utvikling, noe som er helt essensielt for universitetets verdiskaping.

Les kapitellet og se deler av intervjuer med Mari her.

God lesning!

Ledelsesalmanakken møder i juli Stina Vrang Elias

I juli måneds udgave af Ledelsesalmanakken møder vi Stina Vrang Elias til en snak om, hvad strategisk ledelse betyder for hende. Herunder også sårbarhed og balancen mellem disciplin og lyst. Stina er Administrerende Direktør ved Tænketanken DEA. Efter hun indtog stillingen for 10 år siden, har DEAs fortælling om, hvorfor de er sat i verden, og DEAs værdier ikke ændret sig.

For Stina betyder strategisk ledelse, at man har et klart billede af, hvor man vil hen, hvordan man vil komme derhen, og hvordan man vil være på vejen derhen. Det handler i høj grad om at have en systematik for at kigge på ens strategi, hele tiden at udvikle sig og være oppe på tæerne ift., hvordan man kan hæve niveauet. Det kræver, at man er lydhør over for organisationen og omverdenen, og at man ser på organisationen med objektive briller.

Læs med her.

God fornøjelse!

Bestil vores nye bog

Strategisk ledelse i fremtiden

295 DKK inkl. moms

Hvad har cheftræner Kasper Hjulmand, sygehusdirektør Dorthe Crüger og tidligere Irma-direktør Alfred Josefsen til fælles? En særlig form for balanceret strategisk ledelse.

En ledelsesform, som gør organisationer i stand til at indfri deres fulde potentiale. Hvad de har hårdt brug for. Hver dag intensiveres den globale konkurrence, samtidig med at kravene fra omgivelserne og forventningerne til produktion og kvalitet vokser. I den offentlige sektor diskuterer man, om topstyringen og alt for detaljerede driftsmål efterhånden har dræbt det fagprofessionelle engagement. I den private arbejder man med at skabe mere innovation og forsøge at være på forkant af disruption-presset. Og begge steder søger man svar gennem nye måder at lede organisationer på.

Gennem syv enestående danske cases præsenterer STRATEGISK LEDELSE I FREMTIDEN et bud på en ny ledelsestilgang. Syv cases, der alle er forskellige og alligevel forbundet af én ting: At det er muligt at praktisere en tilgang til strategisk ledelse, der både giver plads til det enkelte individ og får individerne til at lykkes sammen gennem den fælles organisation med en fælles ambition og retning. Læringen fra de syv cases er opsamlet i bogens to afsluttende kapitler, der handler om vigtigheden af balancering af strategiske dilemmaer.


Jeg ved i dag, at der er et langt større potentiale at hente, hvis man forstår mennesker ved, hvem de er, hvad de tror på, og hvad der driver dem … For den forståelse, skal du bruge for at vide, hvornår det er bedst, at du skubber dem, hvornår du bare skal lade dem komme frem af sig selv, og hvornår du skal lægge en arm om dem og bare være der for dem.

Kasper Hjulmand
Cheftræner i FC Nordsjælland

Vi tror ikke på her i organisationen, at man kan piske folk til at lave outstanding resultater … Hvis man ønsker at få fagprofessionelle til at yde en ekstra indsats, skal de have noget at brænde for sammen. Hvis de skal brænde for noget, skal de også have friheden til træffe de valg, de mener, er de rigtigste. Og det er det, vi prøver at praktisere her på stedet.

Dorthe Crüger
Adm. sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt

For mig er der ikke nødvendigvis en modsætning mellem … topstyring på den ene side og så en uddelegering og decentralisering på den anden. Man kan sagtens udstikke en klar kurs med den ene hånd og sige, hvor man skal hen, mens man med den anden giver de ansatte større selvstændighed ved at lade frontmedarbejderne afgøre, hvordan man kommer derhen.

Alfred Josefsen
Tidligere adm. direktør i Irma

Drivkraft

Mobilize er specialiseret i udvikling af strategisk lederskab og mobilisering af fagprofessionelle ledere og medarbejdere i nordiske vidensorganisationer.

Vores drivkraft er, at alle ledere og medarbejdere skal se mening i fælles fokuserede strategiske målsætninger og tage ansvar for at levere bæredygtig værdiskabelse og robusthed ift. den stigende internationale konkurrence som vidensorganisationer befinder sig i.

Vi har en helhedsorienteret tilgang til strategi-, leder- og organisationsudvikling. Med udgangspunkt i de dilemmaer, der opstår i krydsfeltet mellem mål, mening og handling tilbyder vi metoder og redskaber, der klæder ledere og medarbejdere på til at arbejde med strategisk og relationel koordination.

Vi mener, at dette er vejen til at sikre, at organisationens strategiske prioriteringer afstemmes med hver enkelt medarbejders motivation for at udvikle sig og excellere.

Tilgang

Mobilize arbejder med udvikling af vidensorganisationer i Norden fra vores kontorer i København og OsIo.

I tæt samarbejde med kunden udvikler vi strategier, strategiske udviklingsforløb, strategiseminarer, lederudviklingsforløb og ledelseskurser. Alt sammen tilpasset organisationens specifikke strategiske udfordringer.

Vi fokuserer særligt på rolleforståelse og samspil mellem ledelsesniveauer og medarbejdere. Samtidigt arbejder vi med udvikling af organisationskulturen som en katalysator for bæredygtig forandring, der sikrer at medarbejdere og stakeholders kan skabe mening og mobilisere deres engagement i organisationens strategiske udvikling.

Vores kernekompetencer består af:

 • Visions- og strategiudvikling
 • Leder- og ledergruppeudvikling
 • Organisationskultur og kulturændring
 • Meningsskabelse
 • Samskabelse, videndeling og netvæk
 • Brandkommunikation koblet til strategien
 • Organisationsanalyser
 • Strategisk ressourcestyring og porteføljeledelse
 • Mentorprogram
 • Coaching
 • Konfliktløsning
 • Ledelse i faglige miljøer (såsom forskningsledelse)

Inspiration

Mobilize er bygget op på et stærkt akademisk grundlag, og vi holder konstant fingeren på pulsen, når det drejer sig om artikler og litteratur, som vi finder relevant.

I Mobilize skriver vi også selv bøger og artikler om strategi og ledelse. Vi kan ikke lade være med at formidle den inspiration, vi får fra de projekter, vi arbejder med. To af disse bøger er:

potentialeledelse
Potentialeledelse
er en praktisk
brugsbog for ledere, der hver dag
arbejder med udfordrende
strategiske ledelsessituationer.

 

meningsskabelse-organisering-og-ledelse
Meningsskabelse, organisering og ledelse er en
introduktion til Karl Weicks forunderlige univers.
Den er blevet en af Danmarks mest populære
ledelsesbøger med mere end 5000 solgte eksemplarer.

 

Vi ønsker at dele vores viden med dig, og vi vil derfor opdatere denne side kontinuerlig med inspiration til ny viden.

 

En bog vi herudover ønsker at fremhæve er blandt andet skrevet af en nær kollega og ven af huset, Gareth Jones.

Den handler om at udvikle en organisation, hvor der er plads til unikke kreative individer. Den kan vi stærkt anbefale.

why-should-anyone-work-here

Medarbejdere

Mobilize er et team af akademiske professionelle med specialiserede, komplementære kompetencer inden for strategi-, organisations- og ledelsesudvikling.

Vores partnere er eksperter inden for hver deres felt og med forskellige erfaringsbaggrunde som enten ledelsesforskere, seniorkonsulenter, direktører eller anden omfattende ledelsesbaggrund. Tilsammen har de udgivet en række bøger om strategi, kultur, mening, ledelse og strategiske brands.

Vores konsulenter er dygtige proces- og projektledere med erfaringsbaggrunde som analytikere, ledere og facilitatorer med speciale i offentlige fagprofessionelle organisationer samt samskabelse med frivillige organisationer.

Are Hallan Syversen

Are Hallan Syversen

Partner

CV Kort om
+47 45880563
ahs@mobilize-nordic.com

Sverri Hammer

Sverri Hammer

Partner

CV Kort om
+45 20478737
sha@mobilize-nordic.com

Christian Tangkjær

Christian Tangkjær

Partner

CV Kort om
+45 24606050
cta@mobilize-nordic.com

Lars Christian Lassen

Lars Christian Lassen

Partner

CV Kort om
+45 24906884
lcl@mobilize-nordic.com

Jesper Højberg

Jesper Højberg

Partner

CV Kort om
+45 25572121
jhc@mobilize-nordic.com

Jesper Balsby

Jesper Balsby

Partner (administrativ)

CV Kort om
+45 30514420
jba@mobilize-nordic.com

Søren Barlebo Rasmussen

Søren Barlebo Rasmussen

Partner (managing)

CV Kort om
+45 26213632
sbr@mobilize-nordic.com

Anne-Mette Steinmeier

Anne-Mette Steinmeier

Konsulent

CV Kort om
+45 20443908
ams@mobilize-nordic.com

Henriette List

Henriette List

Konsulent

CV Kort om
+45 51701090
hln@mobilize-nordic.com

Katrine Borgen

Katrine Borgen

Seniorkonsulent

CV Kort om
+47 93027764
kbo@mobilize-nordic.com

Klaus Harries

Klaus Harries

Seniorkonsulent

CV Kort om
+45 29170297
kha@mobilize-nordic.com

Kristian Mikkelsen

Kristian Mikkelsen

Konsulent

CV Kort om
+45 29213427
kmi@mobilize-nordic.com

Marie Louise Blauenfeldt

Marie Louise Blauenfeldt

Konsulent

CV Kort om
+45 23719857
mlb@mobilize-nordic.com

Tor Paaske Utheim

Tor Paaske Utheim

Seniorkonsulent

+47 46846963
tpu@mobilize-nordic.com

Philip Østergaard Nissen

Philip Østergaard Nissen

Projektmedarbejder

+45 21658870
pon@mobilize-nordic.com

Elise Hove

Elise Hove

Projektmedarbejder

+45 29895091
eho@mobilize-nordic.com

Julie Dyngeland Hessen

Julie Dyngeland Hessen

Projektmedarbejder

+47 95081833
jdh@mobilize-nordic.com

Julie Friis Hollænder

Julie Friis Hollænder

Projektmedarbejder

+45 30354780
jfh@mobilize-nordic.com

Mads Jakobsen

Mads Jakobsen

Projektmedarbejder

+45 24833095
mja@mobilize-nordic.com

Simon Wenneberg

Simon Wenneberg

Projektmedarbejder

+45 20425642
swe@mobilize-nordic.com

Stine Amalie Marholt

Stine Amalie Marholt

Projektmedarbejder

+45 40975402
sam@mobilize-nordic.com

Søren Østergaard Surlykke

Søren Østergaard Surlykke

Projektmedarbejder

+45 50725096
ssu@mobilize-nordic.com

Annemette S. Jørgensen

Annemette S. Jørgensen

Fast tilknyttet senior

+44 (0) 792 533 48 55

Helle Hedegaard Hein

Helle Hedegaard Hein

Fast tilknyttet senior

+45 24255136
helle.hein@mail.dk

Maj Cecilie Eskelund

Maj Cecilie Eskelund

Fast tilknyttet senior

+45 26219075
mce@mobilize-nordic.com

Marthin Rosenkrantz

Marthin Rosenkrantz

Fast tilknyttet senior

+45 60546246

Nels Karsvang

Nels Karsvang

Fast tilknyttet senior

+45 24665258
nkk@coremotion.co

Niels Henriksen

Niels Henriksen

Fast tilknyttet senior

+45 29743815
niels@nielshenriksen.com

Kontakt

Mobilize Strategy Consulting A/S
Vester Farimagsgade 15, 4. sal
1606 København V

Faktureringsmail:
mobilizestrategyconsulting@invoicedrop.com


info@mobilize-nordic.com

CVR.: 36941456