DanskEnglishNorsk

Vi hjælper organisationer med at mobilisere og udfolde deres strategiske potentiale. Vi støtter ledere i at håndtere deres strategiske dilemmaer og involverer de fagprofessionelle miljøer i udvikling af fælles mål, mening og handling.

Nyheder

Bogreception for “Strategisk ledelse i fremtiden – syv cases om ambitioner, dilemmaer og balancer”

Bogreception for “Strategisk ledelse i fremtiden – syv cases om ambitioner, dilemmaer og balancer”

UNICEF var i FN Byen sammen med Mobilize værter ved en reception i anledning af lanceringen af Lars Christian Lassen og Annemette Schultz Jørgensens nye bog “Strategisk ledelse i fremtiden  syv cases om ambitioner, dilemmaer og balancer”, hvor flere af bidragsydere til casene i bogen også deltog. Det blev til en spændende eftermiddag med paneldebat og fælles diskussion af ledelsesrollen. Paneldebatten blev faciliteret af Søren Barlebo Rasmussen, og udover Lars Christian Lassen deltog bidragsydere Kasper Hjulmand, Alfred Josefsen og Dorthe Crüger og delte ud af deres erfaringer med strategisk ledelse og udvikling af en kultur, som er baseret på værdierne og understøtter visionen. Samtidig blev gæsterne inviteret med i diskussionen og fortalte her om personlige refleksioner om deres udfordringer med ledelse og hverdagens dilemmaer i denne rolle.  
 
Du kan læse mere om bogen længere nede på siden eller bestille den ved at klikke her.

Julegaven til dig: ledelsesalmanakken

Glædelig jul og godt nytår! I år har vi en hel speciel julegave til dig – Ledelsesalmanakken, en bog af Søren Barlebo Rasmussen i 12 kapitler, som hver måned sætter fokus på lige præcis de emner, som aktuelt optager den strategiske leder.

Bogens kapitler lanceres ét ad gangen i løbet af 2018, og til hvert kapitel vil du finde nogle spørgsmål, som hver måned sætter fokus på fire emner.

Bogen er en julegave til dig, og du er velkommen til at dele den vidt og bredt i din organisation og dit netværk.

Vi er også nødt til at styrke dialogen om strategisk ledelse, og vores nytårsforsæt er, at 2018 bliver året, hvor strategisk ledelse kommer endnu mere på dagsordenen.

Derfor lancerer vi samtidig med bogen et forum for strategisk ledelse på LinkedIn. Her er du velkommen til at dele dine erfaringer med strategisk ledelse, og måske lære af andres.

Besøg hjemmesiden www.ledelsesalmanakken.dk og udløs din gave!

LinkedIn gruppe: https://www.linkedin.com/groups/13565374

 

 

Ledelse i det offentlige

Ledelse i det offentlige

Som en reaktion på etableringen af den nye Ledelseskommission, og som et bidrag til debatten om ledelse i det offentlige, så har Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet i deres tidsskrift udgivet et temanummer om synspunkter på ledelse. Der har Søren Barlebo Rasmussen skrevet en artikel, hvor der stilles skarpt på behovet for en strategisk transformering af organisationerne i sundhedsvæsenet akkompagneret af en topledelse, der forstår vigtigheden af at sætte en ambition for denne transformationsperiode og understøtte den decentrale innovation.

I det hele taget er der flere gode artikler i tidsskriftet. Sørens artikel kan findes på side 20 ved at klikke her.

Strategisk ledelse i fremtiden

Strategisk ledelse i fremtiden

Hver dag intensiveres den globale konkurrence, samtidig med at kravene fra omgivelserne og forventningerne til produktion og kvalitet vokser. I den offentlige sektor diskuterer man, om topstyringen og alt for detaljerede driftsmål efterhånden har dræbt det fagprofessionelle engagement. I den private arbejder man med at skabe mere innovation og forsøge at være på forkant af disruption-presset.

Gennem syv enestående danske cases præsenterer STRATEGISK LEDELSE I FREMTIDEN et bud på en ny ledelsestilgang.

Køb bogen længere nede på siden.

Bestil vores nye bog

Strategisk ledelse i fremtiden

295 DKK inkl. moms

Hvad har cheftræner Kasper Hjulmand, sygehusdirektør Dorthe Crüger og tidligere Irma-direktør Alfred Josefsen til fælles? En særlig form for balanceret strategisk ledelse.

En ledelsesform, som gør organisationer i stand til at indfri deres fulde potentiale. Hvad de har hårdt brug for. Hver dag intensiveres den globale konkurrence, samtidig med at kravene fra omgivelserne og forventningerne til produktion og kvalitet vokser. I den offentlige sektor diskuterer man, om topstyringen og alt for detaljerede driftsmål efterhånden har dræbt det fagprofessionelle engagement. I den private arbejder man med at skabe mere innovation og forsøge at være på forkant af disruption-presset. Og begge steder søger man svar gennem nye måder at lede organisationer på.

Gennem syv enestående danske cases præsenterer STRATEGISK LEDELSE I FREMTIDEN et bud på en ny ledelsestilgang. Syv cases, der alle er forskellige og alligevel forbundet af én ting: At det er muligt at praktisere en tilgang til strategisk ledelse, der både giver plads til det enkelte individ og får individerne til at lykkes sammen gennem den fælles organisation med en fælles ambition og retning. Læringen fra de syv cases er opsamlet i bogens to afsluttende kapitler, der handler om vigtigheden af balancering af strategiske dilemmaer.


Jeg ved i dag, at der er et langt større potentiale at hente, hvis man forstår mennesker ved, hvem de er, hvad de tror på, og hvad der driver dem … For den forståelse, skal du bruge for at vide, hvornår det er bedst, at du skubber dem, hvornår du bare skal lade dem komme frem af sig selv, og hvornår du skal lægge en arm om dem og bare være der for dem.

Kasper Hjulmand
Cheftræner i FC Nordsjælland

Vi tror ikke på her i organisationen, at man kan piske folk til at lave outstanding resultater … Hvis man ønsker at få fagprofessionelle til at yde en ekstra indsats, skal de have noget at brænde for sammen. Hvis de skal brænde for noget, skal de også have friheden til træffe de valg, de mener, er de rigtigste. Og det er det, vi prøver at praktisere her på stedet.

Dorthe Crüger
Adm. sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt

For mig er der ikke nødvendigvis en modsætning mellem … topstyring på den ene side og så en uddelegering og decentralisering på den anden. Man kan sagtens udstikke en klar kurs med den ene hånd og sige, hvor man skal hen, mens man med den anden giver de ansatte større selvstændighed ved at lade frontmedarbejderne afgøre, hvordan man kommer derhen.

Alfred Josefsen
Tidligere adm. direktør i Irma

Drivkraft

Mobilize er specialiseret i udvikling af strategisk lederskab og mobilisering af fagprofessionelle ledere og medarbejdere i nordiske vidensorganisationer.

Vores drivkraft er, at alle ledere og medarbejdere skal se mening i fælles fokuserede strategiske målsætninger og tage ansvar for at levere bæredygtig værdiskabelse og robusthed ift. den stigende internationale konkurrence som vidensorganisationer befinder sig i.

Vi har en helhedsorienteret tilgang til strategi-, leder- og organisationsudvikling. Med udgangspunkt i de dilemmaer, der opstår i krydsfeltet mellem mål, mening og handling tilbyder vi metoder og redskaber, der klæder ledere og medarbejdere på til at arbejde med strategisk og relationel koordination.

Vi mener, at dette er vejen til at sikre, at organisationens strategiske prioriteringer afstemmes med hver enkelt medarbejders motivation for at udvikle sig og excellere.

Tilgang

Mobilize arbejder med udvikling af vidensorganisationer i Norden fra vores kontorer i København og OsIo.

I tæt samarbejde med kunden udvikler vi strategier, strategiske udviklingsforløb, strategiseminarer, lederudviklingsforløb og ledelseskurser. Alt sammen tilpasset organisationens specifikke strategiske udfordringer.

Vi fokuserer særligt på rolleforståelse og samspil mellem ledelsesniveauer og medarbejdere. Samtidigt arbejder vi med udvikling af organisationskulturen som en katalysator for bæredygtig forandring, der sikrer at medarbejdere og stakeholders kan skabe mening og mobilisere deres engagement i organisationens strategiske udvikling.

Vores kernekompetencer består af:

 • Visions- og strategiudvikling
 • Leder- og ledergruppeudvikling
 • Organisationskultur og kulturændring
 • Meningsskabelse
 • Samskabelse, videndeling og netvæk
 • Brandkommunikation koblet til strategien
 • Organisationsanalyser
 • Strategisk ressourcestyring og porteføljeledelse
 • Mentorprogram
 • Coaching
 • Konfliktløsning
 • Ledelse i faglige miljøer (såsom forskningsledelse)

Inspiration

Mobilize er bygget op på et stærkt akademisk grundlag, og vi holder konstant fingeren på pulsen, når det drejer sig om artikler og litteratur, som vi finder relevant.

I Mobilize skriver vi også selv bøger og artikler om strategi og ledelse. Vi kan ikke lade være med at formidle den inspiration, vi får fra de projekter, vi arbejder med. To af disse bøger er:

potentialeledelse
Potentialeledelse
er en praktisk
brugsbog for ledere, der hver dag
arbejder med udfordrende
strategiske ledelsessituationer.

 

meningsskabelse-organisering-og-ledelse
Meningsskabelse, organisering og ledelse er en
introduktion til Karl Weicks forunderlige univers.
Den er blevet en af Danmarks mest populære
ledelsesbøger med mere end 5000 solgte eksemplarer.

 

Vi ønsker at dele vores viden med dig, og vi vil derfor opdatere denne side kontinuerlig med inspiration til ny viden.

 

En bog vi herudover ønsker at fremhæve er blandt andet skrevet af en nær kollega og ven af huset, Gareth Jones.

Den handler om at udvikle en organisation, hvor der er plads til unikke kreative individer. Den kan vi stærkt anbefale.

why-should-anyone-work-here

Medarbejdere

Mobilize er et team af akademiske professionelle med specialiserede, komplementære kompetencer inden for strategi-, organisations- og ledelsesudvikling.

Vores partnere er eksperter inden for hver deres felt og med forskellige erfaringsbaggrunde som enten ledelsesforskere, seniorkonsulenter, direktører eller anden omfattende ledelsesbaggrund. Tilsammen har de udgivet en række bøger om strategi, kultur, mening, ledelse og strategiske brands.

Vores konsulenter er dygtige proces- og projektledere med erfaringsbaggrunde som analytikere, ledere og facilitatorer med speciale i offentlige fagprofessionelle organisationer samt samskabelse med frivillige organisationer.

Sverri Hammer

Sverri Hammer

Partner

CV Kort om
+45 20478737
sha@mobilize-nordic.com

Lars Christian Lassen

Lars Christian Lassen

Partner

CV Kort om
+45 24906884
lcl@mobilize-nordic.com

Are Hallan Syversen

Are Hallan Syversen

Partner

CV Kort om
+47 45880563
ahs@mobilize-nordic.com

Jesper Højberg

Jesper Højberg

Partner

CV Kort om
+45 25572121
jhc@mobilize-nordic.com

Søren Barlebo Rasmussen

Søren Barlebo Rasmussen

Partner (managing)

CV Kort om
+45 26213632
sbr@mobilize-nordic.com

Jesper Balsby

Jesper Balsby

Partner (administrativ)

CV Kort om
+45 30514420
jba@mobilize-nordic.com

Marie Louise Blauenfeldt

Marie Louise Blauenfeldt

Konsulent

CV Kort om
+45 23719857
mlb@mobilize-nordic.com

Katrine Borgen

Katrine Borgen

Konsulent

CV Kort om
+47 93027764
kbo@mobilize-nordic.com

Tor Paaske Utheim

Tor Paaske Utheim

Seniorkonsulent

+47 46846963
tpu@mobilize-nordic.com

Anne-Mette Steinmeier

Anne-Mette Steinmeier

Konsulent

CV Kort om
+45 20443908
ams@mobilize-nordic.com

Simon Wenneberg

Simon Wenneberg

Student

+45 20425642
swe@mobilize-nordic.com

Kristian Mikkelsen

Kristian Mikkelsen

Student

+45 29213427
kmi@mobilize-nordic.com

Aske Fayaz Persson

Aske Fayaz Persson

Student

+45 30631559
afp@mobilize-nordic.com

Asbjørn Busk Jørgensen

Asbjørn Busk Jørgensen

Student

+45 20995030
abj@mobilize-nordic.com

Frida Andrea Høyrup

Frida Andrea Høyrup

Student

+45 53602410
fah@mobilize-nordic.com

Henriette Lyng Nielsen

Henriette Lyng Nielsen

Student

+45 28749512
hln@mobilize-nordic.com

Kubilay Turhan

Kubilay Turhan

Student

+45 28553765
ktu@mobilize-nordic.com

Marianne Frøshaug

Marianne Frøshaug

Student

+47 92492370
mfr@mobilize-nordic.com

Sondre Lier

Sondre Lier

Student

+47 90057501
sli@mobilize-nordic.com

Nels Karsvang

Nels Karsvang

Fast Freelancer

+45 24665258
nkk@coremotion.co

Maj Cecilie Eskelund

Maj Cecilie Eskelund

Fast Freelancer

+45 26219075
mce@mobilize-nordic.com

Annemette S. Jørgensen

Annemette S. Jørgensen

Fast Freelancer

+44 (0) 792 533 48 55

Kontakt

Mobilize Strategy Consulting A/S
Gammel kongevej 1, 2.
1610 København V

Faktureringsmail:
mobilizestrategyconsulting@invoicedrop.com

+45 88 51 00 59
info@mobilize-nordic.com

CVR.: 36941456