DanskEnglishNorsk

Vi hjælper organisationer med at mobilisere og udfolde deres strategiske potentiale. Vi støtter ledere i at håndtere deres strategiske dilemmaer og involverer de fagprofessionelle miljøer i udvikling af fælles mål, mening og handling.

Nyheder

Ny hjemmeside på vej

Mobilize er i gang med at designe ny hjemmeside, som vi glæder os til at præsentere. 

Hjemmesiden vil bl.a. fortælle mere om os, vores tilgang og projekter. Siden vil også indeholde et fagligt univers hvor vi vil dele ny faglig viden, fremgangsmåder, metoder, mv. 

April – Mod til det uperfekte: om tvivl og sårbarhed i ledelse

 

Ledelsesalmanakken som podcast er Mobilize´s bud på en faglig time out. I 2020 kan du derfor hver måned høre, hvordan en leder og en faglig ekspert håndterer et strategisk ledelsesdilemma. Sammen undersøger vi dilemmaet med udgangspunkt i en klassisk ledelsesteori eller en global trend – fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt-  og som kræver udsyn eller indsigt.


April måneds tema i podcasten: Mod til det uperfekte: om tvivl og sårbarhed i ledelse

I april-udgaven af ledelsesalmanakken slår vi et slag for at sårbarhed, tvivl og modet til det uperfekte er vigtige egenskaber i lederskabet. For sårbarhed kan have en mobiliserende kraft på fællesskabet. Det ser vi også lige nu i Coronakrisen.

Og det dykker vi ned i i denne måneds podcast i en særudgave af Ledelsesalmanakken, som er et interview med psykolog, seniorkonsulent og medforfatter af bogen “Mod Til Det Uperfekte”, Klaus Harries.

Klaus mener, at det er afgørende for den fremtid vi kigger ind i, at vi tør åbne op om den sårbarhed vi alle rummer. Og at Klods Hans måske er et supplerende ledelsesideal, som vi alle kan og bør lære noget af.

Sammen med antropolog, konsulent og PhD-studerende Henriette List har han skrevet bogen “Mod til det Uperfekte” på baggrund af 12 interviews med topledere i offentlige og private organisationer. Du kan hente bogen her, eller bestille en gratis fysisk udgave.

God lytning og læsning – og pas på jer selv i denne mærkværdige tid….

/Redaktionen

Vært: Anne-Mette Steinmeier.

Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen.

Du kan lytte til podcasten følgende steder: www.ledelsesalmanakken.dk – her finder du også tidligere udgaver af Almanakken, på Apple podcast eller på Spotify.

God fornøjelse!

Februar podcast: Digitalisering og fremtidens uddannelser

Ledelsesalmanakken som podcast er Mobilize´s bud på en faglig time out. I 2020 kan du derfor hver måned høre, hvordan en leder og en faglig ekspert håndterer et strategisk ledelsesdilemma. Sammen undersøger vi dilemmaet med udgangspunkt i en klassisk ledelsesteori eller en global trend – fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt-  og som kræver udsyn eller indsigt.


Februars tema i podcasten: Digitalisering og fremtidens uddannelser – langt fra Sillicon Valley men tæt på en dansk erhvervsskole

”Læring og kompetenceudvikling. Dét er det vigtige. Det er jo ikke digitalisering i sig selv.”

Det blev digitaliseringsekspert Jesper Højbergs afsluttende bemærkning i 2. afsnit af Mobilize’ podcast Ledelsesalmanakken – der i denne måned handler om Digitalisering og Fremtidens Uddannelse.

Jesper taler med direktør for Zealand Business College, Michael Kaas-Andersen – og sammen giver de bud på digitale plusser og minusser i uddannelsessektoren. Og på hvordan man tackler de dilemmaer, der dukker op på ledelsesgangen og i undervisningslokalerne, når ny teknologi indføres – eller ikke indføres.

Vært: Anne-Mette Steinmeier.

Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen.

Du kan lytte til podcasten følgende steder: www.ledelsesalmanakken.dk – her finder du også tidligere udgaver af Almanakken, på Apple podcast eller på Spotify.

God fornøjelse!

Ledelsesalmanakken 2020: Nyt år – ny faglig podcast!


Ledelsesalmanakken som podcast er Mobilize´s bud på en faglig time out. I 2020 kan du derfor hver måned høre, hvordan en leder og en faglig ekspert håndterer et strategisk ledelsesdilemma. Sammen undersøger vi dilemmaet med udgangspunkt i en klassisk ledelsesteori eller en global trend – fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt-  og som kræver udsyn eller indsigt.


Januars tema i podcasten: Meningsskabelse, hverdagsledelse og Weick – om dilemmaer ved at handle sig til mening

”Vi bliver hele tiden stillet over for ting som er uklare, og hvad gør man så som leder?”  – Kasper Munk, Enhedschef i CRU, Region Hovedstaden

Et atomkraftværk der nedsmelter og en leder der ikke handler. En innovationsafdeling hvor en leder drømmer om vovemod og mere handlings-aggressivitet. For hvis ingen tør handle sig til ny viden, hvordan skal vi så finde på nye løsninger til en fremtid, vi ikke kender?

Dét er et af de centrale dilemmaer i Ledelsesalmanakkens første podcast. Kasper Munk, enhedschef i Region Hovedstaden, og lektor i strategi og ledelse Sverri Hammer, diskuterer dilemmaet med udgangspunkt i Karl Weicks teori om organisering og meningsskabelse. Og de undersøger, hvorfor forankring måske er vigtigere end forandring.

Du kan lytte til podcasten følgende steder: www.ledelsesalmanakken.dk – her finder du også tidligere udgaver af Almanakken, på Apple podcast eller på Spotify.

Godt nytår og god fornøjelse!

Bestil vores nye bog

Strategisk ledelse i fremtiden

295 DKK inkl. moms

Hvad har cheftræner Kasper Hjulmand, sygehusdirektør Dorthe Crüger og tidligere Irma-direktør Alfred Josefsen til fælles? En særlig form for balanceret strategisk ledelse.

En ledelsesform, som gør organisationer i stand til at indfri deres fulde potentiale. Hvad de har hårdt brug for. Hver dag intensiveres den globale konkurrence, samtidig med at kravene fra omgivelserne og forventningerne til produktion og kvalitet vokser. I den offentlige sektor diskuterer man, om topstyringen og alt for detaljerede driftsmål efterhånden har dræbt det fagprofessionelle engagement. I den private arbejder man med at skabe mere innovation og forsøge at være på forkant af disruption-presset. Og begge steder søger man svar gennem nye måder at lede organisationer på.

Gennem syv enestående danske cases præsenterer STRATEGISK LEDELSE I FREMTIDEN et bud på en ny ledelsestilgang. Syv cases, der alle er forskellige og alligevel forbundet af én ting: At det er muligt at praktisere en tilgang til strategisk ledelse, der både giver plads til det enkelte individ og får individerne til at lykkes sammen gennem den fælles organisation med en fælles ambition og retning. Læringen fra de syv cases er opsamlet i bogens to afsluttende kapitler, der handler om vigtigheden af balancering af strategiske dilemmaer.


Jeg ved i dag, at der er et langt større potentiale at hente, hvis man forstår mennesker ved, hvem de er, hvad de tror på, og hvad der driver dem … For den forståelse, skal du bruge for at vide, hvornår det er bedst, at du skubber dem, hvornår du bare skal lade dem komme frem af sig selv, og hvornår du skal lægge en arm om dem og bare være der for dem.

Kasper Hjulmand
Cheftræner i FC Nordsjælland

Vi tror ikke på her i organisationen, at man kan piske folk til at lave outstanding resultater … Hvis man ønsker at få fagprofessionelle til at yde en ekstra indsats, skal de have noget at brænde for sammen. Hvis de skal brænde for noget, skal de også have friheden til træffe de valg, de mener, er de rigtigste. Og det er det, vi prøver at praktisere her på stedet.

Dorthe Crüger
Adm. sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt

For mig er der ikke nødvendigvis en modsætning mellem … topstyring på den ene side og så en uddelegering og decentralisering på den anden. Man kan sagtens udstikke en klar kurs med den ene hånd og sige, hvor man skal hen, mens man med den anden giver de ansatte større selvstændighed ved at lade frontmedarbejderne afgøre, hvordan man kommer derhen.

Alfred Josefsen
Tidligere adm. direktør i Irma

Drivkraft

Mobilize er specialiseret i udvikling af strategisk lederskab og mobilisering af fagprofessionelle ledere og medarbejdere i nordiske vidensorganisationer.

Vores drivkraft er, at alle ledere og medarbejdere skal se mening i fælles fokuserede strategiske målsætninger og tage ansvar for at levere bæredygtig værdiskabelse og robusthed ift. den stigende internationale konkurrence som vidensorganisationer befinder sig i.

Vi har en helhedsorienteret tilgang til strategi-, leder- og organisationsudvikling. Med udgangspunkt i de dilemmaer, der opstår i krydsfeltet mellem mål, mening og handling tilbyder vi metoder og redskaber, der klæder ledere og medarbejdere på til at arbejde med strategisk og relationel koordination.

Vi mener, at dette er vejen til at sikre, at organisationens strategiske prioriteringer afstemmes med hver enkelt medarbejders motivation for at udvikle sig og excellere.

Tilgang

Mobilize arbejder med udvikling af vidensorganisationer i Norden fra vores kontorer i København og OsIo.

I tæt samarbejde med kunden udvikler vi strategier, strategiske udviklingsforløb, strategiseminarer, lederudviklingsforløb og ledelseskurser. Alt sammen tilpasset organisationens specifikke strategiske udfordringer.

Vi fokuserer særligt på rolleforståelse og samspil mellem ledelsesniveauer og medarbejdere. Samtidigt arbejder vi med udvikling af organisationskulturen som en katalysator for bæredygtig forandring, der sikrer at medarbejdere og stakeholders kan skabe mening og mobilisere deres engagement i organisationens strategiske udvikling.

Vores kernekompetencer består af:

 • Visions- og strategiudvikling
 • Leder- og ledergruppeudvikling
 • Organisationskultur og kulturændring
 • Meningsskabelse
 • Samskabelse, videndeling og netvæk
 • Brandkommunikation koblet til strategien
 • Organisationsanalyser
 • Strategisk ressourcestyring og porteføljeledelse
 • Mentorprogram
 • Coaching
 • Konfliktløsning
 • Ledelse i faglige miljøer (såsom forskningsledelse)

Inspiration

Mobilize er bygget op på et stærkt akademisk grundlag, og vi holder konstant fingeren på pulsen, når det drejer sig om artikler og litteratur, som vi finder relevant.

I Mobilize skriver vi også selv bøger og artikler om strategi og ledelse. Vi kan ikke lade være med at formidle den inspiration, vi får fra de projekter, vi arbejder med. To af disse bøger er:

potentialeledelse
Potentialeledelse
er en praktisk
brugsbog for ledere, der hver dag
arbejder med udfordrende
strategiske ledelsessituationer.

 

meningsskabelse-organisering-og-ledelse
Meningsskabelse, organisering og ledelse er en
introduktion til Karl Weicks forunderlige univers.
Den er blevet en af Danmarks mest populære
ledelsesbøger med mere end 5000 solgte eksemplarer.

 

Vi ønsker at dele vores viden med dig, og vi vil derfor opdatere denne side kontinuerlig med inspiration til ny viden.

 

En bog vi herudover ønsker at fremhæve er blandt andet skrevet af en nær kollega og ven af huset, Gareth Jones.

Den handler om at udvikle en organisation, hvor der er plads til unikke kreative individer. Den kan vi stærkt anbefale.

why-should-anyone-work-here

Medarbejdere

Mobilize er et team af akademiske professionelle med specialiserede, komplementære kompetencer inden for strategi-, organisations- og ledelsesudvikling.

Vores partnere er eksperter inden for hver deres felt og med forskellige erfaringsbaggrunde som enten ledelsesforskere, seniorkonsulenter, direktører eller anden omfattende ledelsesbaggrund. Tilsammen har de udgivet en række bøger om strategi, kultur, mening, ledelse og strategiske brands.

Vores konsulenter er dygtige proces- og projektledere med erfaringsbaggrunde som analytikere, ledere og facilitatorer med speciale i offentlige fagprofessionelle organisationer samt samskabelse med frivillige organisationer.

Are Hallan Syversen

Are Hallan Syversen

Partner

CV Kort om
+47 45880563
ahs@mobilize-nordic.com

Sverri Hammer

Sverri Hammer

Partner

CV Kort om
+45 20478737
sha@mobilize-nordic.com

Christian Tangkjær

Christian Tangkjær

Partner

CV Kort om
+45 24606050
cta@mobilize-nordic.com

Lars Christian Lassen

Lars Christian Lassen

Partner

CV Kort om
+45 24906884
lcl@mobilize-nordic.com

Jesper Balsby

Jesper Balsby

Partner (administrativ)

CV Kort om
+45 30514420
jba@mobilize-nordic.com

Søren Barlebo Rasmussen

Søren Barlebo Rasmussen

Partner (managing)

CV Kort om
+45 26213632
sbr@mobilize-nordic.com

Anne-Mette Steinmeier

Anne-Mette Steinmeier

Konsulent

CV Kort om
+45 20443908
ams@mobilize-nordic.com

Henriette List

Henriette List

Konsulent

CV Kort om
+45 51701090
hln@mobilize-nordic.com

Klaus Harries

Klaus Harries

Seniorkonsulent

CV Kort om
+45 29170297
kha@mobilize-nordic.com

Kristian Mikkelsen

Kristian Mikkelsen

Konsulent

CV Kort om
+45 29213427
kmi@mobilize-nordic.com

Marie Louise Blauenfeldt

Marie Louise Blauenfeldt

Konsulent

CV Kort om
+45 23719857
mlb@mobilize-nordic.com

Marianne Solem

Marianne Solem

Seniorkonsulent

CV Kort om
+47 90998658
mso@mobilize-nordic.com

Tor Paaske Utheim

Tor Paaske Utheim

Seniorkonsulent

+47 46846963
tpu@mobilize-nordic.com

Stine Amalie Marholt

Stine Amalie Marholt

Konsulent

+45 40975402
sam@mobilize-nordic.com

Elise Hove

Elise Hove

Projektmedarbejder

+45 29895091
eho@mobilize-nordic.com

Julie Dyngeland Hessen

Julie Dyngeland Hessen

Konsulent

+47 95081833
jdh@mobilize-nordic.com

Julie Friis Hollænder

Julie Friis Hollænder

Projektmedarbejder

+45 30354780
jfh@mobilize-nordic.com

Mads Jakobsen

Mads Jakobsen

Projektmedarbejder

+45 24833095
mja@mobilize-nordic.com

Maren Lillebo

Maren Lillebo

Projektmedarbejder

+47 95015222
mli@mobilize-nordic.com

Philip Østergaard Nissen

Philip Østergaard Nissen

Projektmedarbejder

+45 21658870
pon@mobilize-nordic.com

Simon Wenneberg

Simon Wenneberg

Projektmedarbejder

+45 20425642
swe@mobilize-nordic.com

Søren Østergaard Surlykke

Søren Østergaard Surlykke

Projektmedarbejder

+45 50725096
ssu@mobilize-nordic.com

Annemette S. Jørgensen

Annemette S. Jørgensen

Fast tilknyttet senior

+44 (0) 792 533 48 55

Helle Hedegaard Hein

Helle Hedegaard Hein

Fast tilknyttet senior

+45 24255136
helle.hein@mail.dk

Maj Cecilie Eskelund

Maj Cecilie Eskelund

Fast tilknyttet senior

+45 26219075
mce@mobilize-nordic.com

Nels Karsvang

Nels Karsvang

Fast tilknyttet senior

+45 24665258
nkk@coremotion.co

Niels Crone Madsen

Niels Crone Madsen

Fast tilknyttet senior

+45 23323103
niels@croneconsulting.dk

Niels Henriksen

Niels Henriksen

Fast tilknyttet senior

+45 29743815
niels@nielshenriksen.com

Trine Lindhé

Trine Lindhé

Fast tilknyttet senior

trine@trinelindhe.dk

Kontakt

Mobilize Strategy Consulting A/S
Vester Farimagsgade 15, 4. sal
1606 København V

Faktureringsmail:
mobilizestrategyconsulting@invoicedrop.com


info@mobilize-nordic.com

CVR.: 36941456