Fors A/S

Realisering af strategi forudsætter fælles forpligtelse

Forsyningssektoren er midt i en transformation. Fokus er blandt andet på digitalisering og den grønne omstilling.

Kunde
Fors A/S

Strategirealisering hos Fors A/S

Hos Fors A/S – der dækker Roskilde, Holbæk og Lejre kommuner – er man ligeledes i udvikling, og deres strategi ’Sammen om natur i balance’ sætter fokus på bæredygtighed og grønne løsninger. I Fors A/S Lederforum har man valgt at arbejde dedikeret med samarbejdet om strategien, i anerkendelse af, at strategirealisering er en langsigtet proces som kræver indsigt i hinandens domæner.

I foråret 2023 blev Mobilize bedt om at udvikle og afholde et projektforløb for Fors A/S afdelings-ledere, med det formål at skabe en fælles følelse af ejerskab over de strategiske mål og realiseringsprocessen. Samtidig ønskede de at styrke det tværfaglige samarbejde og koordinering på tværs af afdelingerne.

Lederseminar og -forum

Fokus var på strategirealisering, både som individuel leder og på det kollektive niveau. Vi drøftede de forskellige lederroller og ledelsesrum, som Lederforum opererer i. Derudover undersøgte vi de personlige ambitioner og individuelle mål, som hver leder havde ift. strategiarbejdet. Disse mål blev konkretiseret i form af et handlingskatalog for den enkelte leder. Desuden arbejdede vi med intern koordinering, et fælles sprog og samarbejde om strategien. Resultatet var formuleringen af fælles principper for det fortsatte arbejde med strategirealiseringen i Lederforum.

Læringsgrupper

For at skabe et mindre rum for sparring og dialog om de nævnte emner – og ikke mindst for at støtte implementeringen af handlingskataloget – organiserede vi afdelingslederne i læringsgrupper bestående af 3-4 ledere.

Vores læring

En helt central læring, som vi alle tog med os er, at strategirealisering er en langsigtet proces, som kræver engagement på tværs af organisationen. For at etablere og vedligeholde den fælles forpligtigelse forudsætter det, at man fastsætter fælles mål, fremmer vidensdeling og opmuntrer til at være nysgerrig på hinanden i Lederforum.

Projektet blev udarbejdet og afviklet af partner Claus Bjørn Billehøj samt projektleder og konsulent Line Marie Hove Rudis med assistance fra projektmedarbejder Llewellyn Reyes.

 

 

                         Brug af metoder i forløbet:

De stille dræbere af strategi og 10 gode råd

Ligth Bulb 2 De stille dræbere af strategi og 10 gode råd

Strategisk ledelse i ledergrupper

Leadership 1 Strategisk ledelse i ledergrupper

Lyder forløbet som noget for din organisation?

Spørg os om noget

Mobilize2021 CLU5631 (1)