International Agency for Research on Cancer (IARC)

Internationalt samarbejde om uddannelse af forskningsledere

Forskningslederprogram med formål at udvide forskernes perspektiv på egen ledelsespraksisser, udvikle best-practices i eget forskningsmiljø og træne ledelse af missioner inden for, såvel som på tværs af, forskellige forskningsområder.

Kunde
International Agency for Research on Cancer (IARC)
Branche
Forskning
Årstal
2021-2022

IARC – International Agency for Research on Cancer – arbejder for at fremme internationalt samarbejde inden for kræftforskning, bl.a. ved at koordinere forskning på tværs af lande og organisationer. I IARC har man en ambition om at bringe forskning mere i spil i samfundet, og i tillæg hertil har man formuleret en ny strategi for organisationen. For at kunne realisere strategien har man igangsat forskelle initiativer – heraf ledelsesudvikling og -træning af forskningsledere, som skal drive den kulturelle (ledelses)udvikling i hele organisationen.

 

I 2021 og 2022 samarbejder Mobilize med IARC om design og gennemførsel af et forskningslederprogram. Et forløb som er baseret på den nordiske ledelsesstil, som er særligt kendetegnet ved åbenhed, integritet og tillid, og hvor lederen primært fungerer som én, der inspirerer og motiverer medarbejderne i en flad organisationsstruktur.

  1. “The training provided me with a theoretical framework for leadership challenges at different levels; tools, and techniques to reflect about different aspects of leadership. The applied tools also help me to better understand and describe my own work life, which is useful when I priorities or discuss my work with others. I have found the interaction with other training participants enriching, because our joint experience is much larger than our individual perceptions.”

    - Ann Olsson, Scientist, Environment and Lifestyle Epidemiology Branch, IARC.

Proces

Træningsforløbet består af fire webinarer med forskellige teoretiske og praktiske temaer suppleret af plenum- og gruppediskussioner. Forud for webinarene er teoretisk indhold blevet præsenteret i små videoer, podcasts og artikler.

Imellem webinarerne mødes deltagerne i mindre grupper for at diskutere personlige lederskabscases. Undervejs i forløbet mødes forskningslederne med andre peers for at dele idéer og praksis til nye tilgange til forskningsledelse, som de har kunnet eksperimentere med og anvende i deres eget forskerteam.

 

Formålet med forskningslederprogrammet har været at:

  • Udvide forskningsledernes perspektiver på egen ledelsespraksis
  • Give dem værktøjer til at eksperimentere med og udvikle best-practice i eget forskningsmiljø, og drive forandringer i deres team
  • Udvikle forståelse for og erfaring med at lede forskning, lede mennesker, lede projekter og lede missioner inden for, såvel som på tværs af, forskellige forskningsområder
  1. “I Mobilize er vi utrolig glade for at kunne støtte op omkring fremtidens kræftbehandlinger og at fremme forskningsledernes vigtige rolle her. Forskning bliver fremover mere og mere missionsorienteret og vi oplever, at den nordiske ledelsesstil har en styrke her. Særligt fordi ledelsesstilen her mere er at være vejviser, motivator og brobygger – én som kultiverer forskningsmiljøet og giver plads til at de faglige ildsjæle. Selvom den nordiske ledelsesstil kan virke provokerende eller fremmed i fx sydeuropæiske forskningsmiljøer, muliggør den at excellente idéer og projekter lykkes i kraft af hele teamets indsats, og ikke kun afhænger af én enkelt stærk fagperson eller chef.

    - Anne Mette Steinmeier, seniorkonsulent i Mobilize og projektleder på IARC-samarbejdet

Vil du vide mere?

Spørg os om noget

Am 3