NordForsk

Udvikling af fælles forsknings-, uddannelses- og innovationssystemer på tværs af Norden

Mobilising the Nordics var et projekt der etablerede en platform for erfarings- og vidensudveksling for nordiske topledere inden for forsknings-, uddannelses- og innovationssystemerne.

Kunde
NordForsk
Årstal
2021

Mobilising the Nordics processen blev igangsat af NordForsk med henblik på at facilitere udviklingen af vores fælles forsknings-, uddannelses- og innovationssystemer på tværs af de nordiske lande. Det blev opnået ved at skabe dialog og samarbejde mellem topledere og fagprofessionelle fra flere forskellige sektorer. 

Baggrunden for Mobilising the Nordics projektet var en bottom-up proces, der blev iværksat i efteråret 2020 midt i Corona pandemien. Her blev der afholdt tre webinarer for udvalgte topledere og fagprofessionelle på tværs af de nordiske lande og sektorer med henblik på at uddrage læringer fra Coronakrisen. Hvad har man gjort i de nordiske lande for at håndtere pandemien, og hvordan kan denne viden bruges til transformationer på samfundsniveau i fremtiden? 

NordForsk ønskede at tage stafetten videre og fortsætte diskussionen på tværs af de nordiske lande og sektorer – nu under Mobilising the Nordics fanen, som officielt blev skudt i gang i januar 2021.

 

Konceptet med de fælles webinarer blev fastholdt som en platform for erfarings- og vidensudveksling for nordiske topledere og professionelle inden for forsknings-, uddannelses- og innovationssystemerne. Herudover blev der igangsat fire missionsgrupper med fokus på hvert deres tema. Temaer som er relevante i en europæisk dagsorden – bl.a. med fokus på det nye Horizon Europe program fra den Europæiske Kommission.

 

Temaerne for de fire missionsgrupper var:

  1. Nordic leadership development program 
  2. Open Nordic university
  3. Nordic digital and green transition
  4. Uncovering Nordic research and innovation clusters

 

Mobilizes rolle var at hjælpe med design og facilitering af processerne på de fælles webinarer og i de fire missionsgrupper.

 

Processen der blev tilrettelagt for grupperne, er et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde målrettet med komplekse emner i grupper, der består af travle mennesker med vidt forskellige geografiske lokationer og faglige baggrunde.

I løbet af foråret 2021 har alle fire grupper været igennem en målrettet proces bestående af tre workshops, som har været faciliteret af folk fra Mobilize med henblik på at samle de vigtigste inspirationer og erfaringer på tværs af lande og sektorer. En facilitering der ifølge missionsgruppernes formænd har været afgørende for gruppernes succes.

Outcomes 

Webinarserien i efteråret 2020 resulterede i et konklusionsdokument med anbefalinger til, hvordan samarbejdet i Norden kan bidrage til at håndtere lignende kriser.

I Mobilising the Nordics projektet har de fire missionsgrupper leveret forskellige final output afhængigt af deres tema og fokus, hvilket du kan læse mere om via ovenstående links til de fire grupper.

På tværs af hele processen er der desuden udarbejdet en rapport i form af et inspirationskatalog, som samler de vigtigste pointer fra grupperne og den bredere diskussion i Mobilising the Nordics processen. 

Hent rapporten How to Mobilize the Nordics!

Download og læs rapporten fra NordForsk

Download How To Mobilise The Nordics!

Kristian kan svare på alle dine spørgsmål om projektet

Spørg os om noget

Mobilize CLU2704