Region Midtjylland (Regional udvikling)

Regionalpolitisk forum om arbejdskraft

Missionsorienteret tilgang for fælles løsninger i geografien Region Midtjylland

Kunde
Region Midtjylland (Regional udvikling)
Årstal
2023-2024

Midtjylland som geografi står – som mange andre regioner - over for en række såkaldte ”vilde” problemer. Karakteristisk for denne type problemer er, at regionen ikke kan løse dem alene. I Region Midtjyllands udviklingsstrategi for 2023-2025, har man derfor sat sig for at samarbejde på tværs med både myndigheder, virksomheder, organisationer og borgere om at finde fælles løsninger på otte samfundsmæssige udfordringer. Hver udfordring har et regionalpolitisk forum, hvor aktører i geografien har samarbejdet på tværs om at lave en række anbefalinger, løsninger og initiativer til Regionsrådet.

 

I et samarbejde mellem Region Midtjylland og Mobilize Strategy Consulting bistod Mobilize med at designe og udvikle en proces for, hvordan det regionalpolitiske forum om arbejdskraft skulle arbejde med det vilde problem: Hvordan finder vi arbejdskraften?

Mobilizes opgave til det regionalpolitiske forum om arbejdskraft var

 1. 1. At designe en proces for hvordan det regionalpolitiske forum om arbejdskraft skulle arbejde under og mellem de tre samlinger.

  2. At facilitere de tre samlinger, hvor fokus var på at skabe en mobiliserende proces med formål om, at de forskelliges aktørers kompetencer, viden, erfaring og perspektiv blev bragt i spil.

 2. 3. At bistå Region Midtjylland og det regionalpolitiske forum om arbejdskraft med at tænke- og arbejde missionsorienteret.

  4. At yde strategisk rådgivning og træning til arbejdsgruppen i Region Midtjylland om missionsorientering.

Den metodiske tilgang

Forløbet blev designet med afsæt i missionsorientering som metodik. Det er centralt for den missionsorienterede tilgang at mobilisere aktører i et netværk, der har det til fælles, at de alle har et ansvar for at løse et givent problem. Det handler om at udnytte de ressourcer, der skal til for bedre at kunne arbejde med det fælles problem.

I en missionsorienteret tilgang rettes handlinger og strategier mod at opnå et fælles tværgående mål. Det gøres ud fra tanken om, at det er de fælles problemer, der forbinder os. Problemernes løsning kræver, at vi mødes og i fællesskab identificerer en fælles mission – et mål der er større end den enkelte aktør.

Formålet var at det regionalpolitiske forum om arbejdskraft i fællesskab skulle udarbejde fælles missioner, der skal bidrage til at sikre fremtidens arbejdskraft i Midtjylland.

Fokus på de tre samlinger i det regionalpolitiske forum om arbejdskraft var:

 1. 1. Kvalificere en fælles forståelse af et komplekst problem.

  2. Udarbejde fire problemstillinger, som forummet i fællesskab vil løse med en missionsorienteret tilgang.

  3. Udforme en fælles mission til hver af de fire problemstillinger samt anbefalinger af prøvehandlinger til realisering af den fælles mission.

Samarbejdet

Forløbet har været karakteriseret af et tæt samarbejde mellem en arbejdsgruppe i Region Midtjylland og Mobilize Strategy Consulting. Det har været givende at se, den værdi der skabes, når en gruppe mennesker med forskellige erfaringer, kompetencer og baggrunde udviser fælles vilje og gejst til at samarbejde om at finde fælles løsninger på fælles problemstillinger. Forløbet har resulteret i en række anbefalinger, som Regionsrådet skal arbejde videre med. Ligeledes er der blevet skabt værdifulde relationer på tværs af geografien, og Region Midtjylland vil videreføre det inddragende arbejde med aktørerne i forummet.

Har I brug for et lignende forløb i jeres organisation?

Spørg os om noget

Mobilize2021 CLU5631 (1)