Skanderborg Kommune

Missionsorientering i Skanderborg Kommune

Direktionen og koncernledelsen i Skanderborg Kommune igangsatte i 2023 en større transition med fokus på at arbejde missionsorienteret og styrke organisationens evne til at løsne op for de svære problemer, der udfordrer kommunen mest.

Kunde
Skanderborg Kommune
Årstal
2023-2024

Styrket sammenhængskraft omkring fælles svære problemer

 

Transitionen i Skanderborg Kommune indebærer et styrket samarbejde på tværs af kommunen og med omverden – og fordrer i høj grad ledelse i mellemrummene. Konkret har kommunen etableret fem missionsklynger, der arbejder med hver sin mission. Klyngerne er ledet af et formandskab og har en facilitator tilknyttet. I kommunen som helhed arbejdes der med et andet styringsfokus end tidligere med særligt fokus på at styrke ledelsesdialogen i ledelseskæden og på tværs af organisationen frem for at arbejde med udviklingskontrakter, som tidligere har været praksis. Transitionen er drevet af en ambition om at invitere kommunens kontraktholdere ind i det strategiske arbejde med at udvikle hele kommunen og dermed øge engagement i det fælles.

Mobilize har leveret både strategisk og konkret rådgivning af høj kvalitet i forbindelse med realiseringen af vores arbejde med de fælles svære problemer. Vi er sammen lykkedes med at udfordre os selv og plejer, og er i gang med at omsætte det til konkrete handlinger og løsninger, som kan skabe værdi.

Lars Clement, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune

I 2023-24 har Mobilize bistået Skanderborg Kommune i opbygningen af kapabilitet til at arbejde missionsorienteret på to niveauer, både i det konkrete arbejde i de fem missionsklynger og ift. den bredere sammenhængskraft i hele kommunen, dvs. alle ledere og institutioner. Særligt har vi arbejdet med, hvordan kommunen via klyngerne og i det øvrige ledelsesarbejde kan skabe værdi på nye måder ved at mobilisere relevante aktører i og uden for kommunen – og at dette er forudsætningen for at lykkes med at løsne op for de svære problemer. 

Mobilize har bistået Skanderborg Kommune i transitionen ved at...

 1. ... facilitere seminarer og workshops for koncernledelsen med fokus på deres rolle i transitionen. 

  ... yde strategisk sparring til direktion og nøglemedarbejdere.

  ... planlægge og facilitere seminar med alle kommunens ”kontraktholdere”, dvs. de ledere, der har ledelsesdialog med direktionen og tidligere har udarbejdet udviklingskontrakter.

  ... moderere paneldebatter og facilitere workshops for alle kommunens ledere, både decentralt og centralt.

  ... arbejde ud fra en train-the-trainer tilgang, hvor fokus har været på at udvikle kompetencer hos facilitatorer og ledere, der spiller en særlig rolle i transitionen – bl.a. via workshops. 

  ... udvikle konkrete metodegreb og værktøjer til det missionsorienterede arbejde, som er direkte anvendelige i praksis. 

Har I brug for lignende sparring i jeres organisation?

Spørg os om noget

Mobilize CLU1574