Emne
Artikler

Stina Vrang Elias

Stina er administrerende direktør hos Tænketanken DEA, som fokuserer på at bidrage til udviklingen af et godt uddannelses-, forsknings- og innovations- system gennem vidensbaserede analyser, projekter og deltagelse i den offent-lige debat. Inden hun for 10 år siden indtog sin direktørstilling hos DEA, var hun i en længere årrække ansat hos Dansk Industri i en række forskellige stillinger. Udover sin nuværende position hos DEA, sidder Stina også i flere råd og besty-relser. I 2019 er hun blevet udpeget til bestyrelsesformand for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt trådt ind i bestyrelsen hos BRF Fonden.

Juli 19

Hent som pdf

Download hele juli måneds almanak som pdf

Download Juli Stina Vrang Elias

Mennesker fejler, og man bliver ikke ufejlbarlig bare fordi, man er chef

Stina Vrang Elias
Hør Klaus' snak med Stina Vrang Elias

Man kan godt være stærk udadtil hele tiden, men indadtil kan man ikke være stærk hele tiden. Man er presset indimellem, og der har man behov for nogle at læne sig op ad.

Stina Vrang Elias

Spørgsmål til næste måneds leder 

Interviewet med Stina er ved at være slut. Og hermed gives stafetten videre til næste måneds leder, Mari Sundli Tveit. Mari er i dag rektor ved Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet (NMBU), men vil over sommeren gøre et karriereskifte. Mari bliver ny direktør for politik i Næringslivets Hovedorganisation (NHO).

Stina er bekendt med, at Mari skal til at foretage et modigt karriereskifte og spørger således meget relevant næste måneds leder:

”Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med dit lederskifte?”

Læs august måneds almanak

Juli kapitel

Her kan du læse det tilhørende kapitel fra ''Almanakken om god ledelse''

Download Juli Kapitel

Spørgsmål at reflektere over

Download månedens spørgsmål at reflektere over

Download Juli Spørgsmål