Emne
Podcast

"Måske er det ikke så vigtigt, præcis hvilken strategi, vi skriver ned. Det vigtige er, at vi har noget der giver os tro og håb, og som giver os en retning og bevægelse”. Sådan siger Sverri Hammer, lektor på DTU og partner i Mobilize, i oktober måneds Ledelsesalmanak.

Vi taler om effektive strategier og hvordan 7 P’er kan være relevante her. Vi forsøger at besvare spørgsmålene: Hvordan kan man gribe en strategi an? Og er det overhovedet altid meningsfuldt for en organisation at planlægge?

Vi begynder i 1987, hvor Henry Mintzberg introducerede "5 P’er for Strategi", som blev begyndelsen til en mere alsidig tilgang til effektive strategier i organisationer. Med Mintzberg og de 5 P’er i rygsækken bevæger vi os frem mod nutiden, hvor Sverri Hammer introducerer yderligere 2 P’er, der er nødvendige at holde sig for øje i det konstant foranderlige 21. århundrede.

Tilsammen repræsenterer de 7 P'er forskellige tilgange til en effektiv strategi. Hvilket P er jeres organisations strategi funderet i?

Læs Sverris artikel om de 7 P'er 

Henry Mintzberg er en af de helt store teoretikere, og hans ”5 P’s for Strategy” er blevet en klassiker. Mintzbergs oprindelige artikel er fra 1987, og meget er sket siden. Så her kommer et bud på yderligere 2 strategiske P’er, som strategilitteraturen har givet os de senere år.

Læs mere her
Kontor 3 Notesbog Jpg

Spørg Sverri om de 7 P'er

Spørg os om noget

Mobilize CLU5311