Emne
Podcast

Partnerskaber som en vej til bedre forebyggelse?

 

Danmark vil være udfordret på sundheden i fremtiden, fordi vi ikke kan skaffe ressourcer og medarbejdere til at behandle alle kroniske livsstilssygdomme. Der er behov for et livsforløbs-perspektiv på sundhed, sygdom og trivsel og tidlige forebyggende indsatser målrettet børn, unge og familier. Her kan strategiske partnerskaber tæt på borgerne – som partnerskaber mellem kommuner og forskere med indsigt i forebyggelse, data og effekter være en vigtig vej.

I denne måneds podcast fra Ledelsesalmanakken kan du blive klogere på sådan et partnerskab. Vordingborg Kommune og to regionale forskningsinstitutioner, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Steno Diabetes Center Sjælland arbejder sammen frem til 2025 i partnerskabet ”Sammen om børn og unges sundhed og trivsel".

Lyt med når sundhedschef i Vordingborg Kommune, Dorrit Guttman, og centerchef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Peter Bentsen, drøfter, hvad partnerskaber mellem kommune og forskning kan, hvad de har  lært, og hvilke barrierer og potentialer partnerskaber har for folkesundheden. Vært er seniorrådgiver Niels Henriksen, der bl.a. arbejder med at bygge bro mellem forskning, kommuner og private aktører for at øge innovationskraften inden for sundhedsområdet.

 

Rigtig god lyttelyst!

Hør podcasten her

Lyt også til en podcast om De Små Børns Bornholm og missionsorientering

Podcast 4 Hør podcasten her

Læs også håndbogen til arbejdet med missionsorientering

Missionorientering Læs mere her