Emne
Podcast

Sundhedsklynger 1:3 - potentialet og udfordringen

 

I dette første afsnit hopper vi op i helikopteren, og danner os et overblik over, hvad sundhedsklyngerne er, de dilemmaer der er koblet til dem og ikke mindst de udfordringer, der er forbundet med udviklingen af klyngerne - særligt hvis de for alvor skal skabe værdi for patienterne. Det sker i selskab med forsknings- og analysechef hos VIVE Mickael Beck og partner i Mobilize Claus Bjørn Billehøj.

Udgangspunktet er, at vi i Danmark har et godt og stærkt sundhedsvæsen. Vi står dog overfor store udfordringer i takt med samfundets demografiske- og teknologiske udvikling. Kort sagt har vi brug for et andet samspil, end vi har set førhen.

”Jeg håber med sundhedsklyngerne, at vi i fremtiden vil se, at vi forstår hinandens rammer og er på vej til at opbygge en kultur med en ”vi”-mentalitet og fremfor ”os og dem”-mentalitet i sundhedsvæsenet”, siger Mickael.

Lyt med når vi snakker om behovet for sundhedsklynger og om problematikkerne ved implementeringen.

Hør første afsnit her

Sundhedsklynger 2:3 - organiseringen og dilemmaer

 

I andet afsnit taler vi bl.a. om organiseringen af sundhedsklyngerne, der skal sikre reel værdi for borgeren og patienten. Og så diskuterer vi de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå i etableringen af sundhedsklyngerne. Det sker i selskab med direktør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Niels Reichstein Larsen, partner i Mobilize Søren Barlebo Rasmussen og seniorkonsulent i Mobilize Anne-Mette Steinmeier.

”Det er via patientens viden, indsigt og engagement, at vi får bygget broer mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet. Vi skal som fagprofessionelle anerkende, at det er patienten, der binder os sammen”, mener Niels.

Lyt med når vi snakker om sundhedsklynger og om øget fokus på patienten, fælles ambitioner og helheden i sundhedsvæsenet.

Hør andet afsnit her

Sundhedsklynger 3:3 - kommunen og borgerne

 

I tredje og sidste afsnit tager vi de kommunale briller på, når vi taler om fremtiden for de kommende sundhedsklynger. For hvordan skal sundhedsklyngerne organiseres ud fra kommunernes perspektiv? Det forsøger vi at få svar på i selskab med kommunaldirektør i Roskilde Kommune Henrik Kolind og partner i Mobilize Claus Bjørn Billehøj

”Hvis vi lykkes, kan det give borgeren et mere sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. Det kan forhåbentlig også styrke vores evne til at lave en forebyggende indsats”, siger Henrik.
 
Lyt med når vi taler om samspillet mellem kommuner, sundhedsvæsenet og borgeren - og forsøger at skue ud i fremtiden for at se, hvad der venter af store muligheder.

Hør tredje afsnit her

Artiklen "Sundhedsklynger: Hvordan lykkes vi med dem?"

 

Hvordan skal vi udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundsklyngerne, og hvordan undgår vi, at de bliver et bureaukratisk monster, som ikke gør en forskel for patienterne?

Læs artiklen her

Spørg Claus om sundhedsklynger

Spørg os om noget

Mobilize2021 CLU5631 (1)