Vi inviterer kommunale ledere og konsulenter til et fagligt forum, der skal drøfte den strategiske opgave med omstilling til helhedsorienterede indsatser for borgere med komplekse problemer. Opgaven er stor, og den er svær. Den bør ikke ses som endnu en indsats, der skal implementeres, men snarere som en omstilling til en ny måde at arbejde på i kommunerne. 

Vi skal i Det Faglige Forum drøfte, hvad det kræver af ledelse, organisering, kulturændringer og kompetencer, hvis man skal lykkes med de helhedsorienterede indsatser. Vi skal høre erfaringer fra de kommuner, der er længst – og vi skal skabe gensidig læring mellem kommunerne, der deltager. 

 

Hvad kan du forvente af Det Faglige Forum?

 

 • Viden om, hvordan I kommer videre fra, hvor I er i dag.
 • Viden om god praksis i helhedsorienteret arbejde og om den organisatoriske opgave, som kommunen står overfor, herunder kulturændringen og ledelsesopgaven.
 • Inspiration til, hvordan man strategisk kan gribe det helhedsorienterede arbejde an.
 • Inspiration fra andre kommuner om, hvordan opgaven kan gribes an, og hvad der er svært. 

 

Hvad indeholder forløbet?

 

Forummet indledes med et kickoff-møde á 1 time og løber derefter over fire onlinesessioner á 1,5 time. Med inspiration fra Reformkommissionens anbefalinger peger vi på fire temaer: 

 

 1. Byg en fælles mission om "Det gode liv"
 2. Mobiliserer strategisk ned og op i organisationen og ud i omverden
 3. Handl helhedsorienteret gennem læring, ledelse og fælles meningsskabelse
 4. Skab balancer mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet

 

Deltagere vil løbende få tilsendt relevant forberedelse. Hvert møde består af oplæg og faciliterende drøftelser med udgangspunkt i jeres kommunale kontekst. 

Datoer for kickoff-møde og onlinesessioner

 1. Kickoff-møde (d. 5. marts fra 09:00-10:30)

   

  1. Onlinesession: Byg en fælles mission om "Det gode liv" (d. 21. marts fra 14:00-15:30)

  2. Onlinesession: Mobiliserer strategisk ned og op i organisationen og ud i omverden (d. 3. april fra 10:30-12:00)

  3. Onlinesession: Handl helhedsorienteret gennem læring, ledelse og fælles meningsskabelse (d. 17. april fra 14:30-16:00)

  4. Onlinesession: Skab balancer mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet (d. 2. maj fra 10:00-11:30)

   

   

  Hvad koster det for jer at deltage? 

  Det koster 9.000 kr. for ca. 5-10 deltagere pr. kommune

Tilmeld dig og dine kollegaer i formularen herunder:

Skriv hvilken kommune du/I kommer fra
Skriv hvilken stilling kontaktpersonen har
Skriv estimatet på, hvor mange I tror, I deltager
Skriv EAN-nummer