Vi inviterer kommunale ledere og konsulenter til et fagligt forum, der skal drøfte den strategiske opgave med omstilling til helhedsorienterede indsatser. Opgaven indebærer et paradigmeskifte, hvor ledere og medarbejdere tager ansvar for den samlede opgave rundt om borgerne – ikke kun for deres egen del. Opgaven er stor, og den er svær. Den bør ikke ses som endnu indsats, der skal implementeres, men snarere som en omstilling til en ny måde at arbejde på. 

 

Hvad kan du forvente af Det Faglige Forum?

 

 • Viden om, hvordan I kommer videre fra, hvor I er i dag.
 • Viden om god praksis i helhedsorienteret arbejde og om den organisatoriske opgave, som kommunen står overfor, herunder kulturændringen og ledelsesopgaven.
 • Inspiration til, hvordan man strategisk kan gribe det helhedsorienterede arbejde an.
 • Inspiration fra andre kommuner om, hvordan opgaven kan gribes an, og hvad der er svært. 

 

Hvad indeholder forløbet?

 

Forummet indledes med et kickoff-møde á 1 time og løber derefter over fire onlinesessioner á 1,5 time. Med inspiration fra Reformkommissionens anbefalinger peger vi på fire temaer:  

 

 1. Skab balancer mellem beskræftigelsesområdet og socialområdet 
 2. Handl helhedsorienteret med fælles meningsskabelse
 3. Mobilisér strategisk ned i organisationen og ud til omverden
 4. Byg en fælles mission om "det gode liv"

 

Deltagere vil løbende få tilsendt relevant forberedelse. Hvert møde består af oplæg og faciliterede drøftelser med udgangspunkt i jeres kommunale kontekst. 

Datoer for kickoff-møde og onlinesessioner

 1. Kickoff-møde (d. 28. august fra kl. 08.30-09.30)

   

  1. Onlinesession: Skab balancer mellem beskræftigelsesområdet og socialområdet (d. 5. september fra kl. 14.30-16)

  2. Onlinesession: Handl helhedsorienteret med fælles meningsskabelse (d. 22. september fra kl. 14-15.30)

  3. Onlinesession: Mobilisér strategisk ned i organisationen og ud til omverden (d. 9. oktober fra kl. 14-15.30)

  4. Onlinesession: Byg en fælles mission om 'Det gode liv' (d. 26. oktober fra kl. 8.30-10)

   

   

  Hvad koster det for jer at deltage? 

  Det koster 9.000 kr. for 3-5 deltagere pr. kommune at deltage i forløbet

   

Tilmeld dig og dine kollegaer i formularen herunder:

Skriv hvilken kommune du/I kommer fra
Skriv hvilken stilling kontaktpersonen har
Skriv estimatet på, hvor mange I tror, I deltager
Skriv EAN-nummer