Absalon er drevet af at være med til at løse de komplekse problemstillinger, velfærdsstaten står overfor.

Absalon 4

Absalon har en stærk og analytisk tilgang til arbejdet, der er præget af et højt niveau af organisationsforståelse og blik for det politiske niveau. Han er optaget af strategiske processer, samskabelse, styrings- og governancestrukturer, og hvordan disse spiller sammen med det omkringliggende samfund på tværs af rum, sted og skala.

Når Absalon ikke er i Mobilize, læser han en bachelor i Politik og Forvaltning på Roskilde Universitet. Her får han en tværfaglig tilgangsvinkel til samfundsmæssige problemstillinger og en problemorienteret projekterfaring, der i samspillet med dagligdagen i Mobilize er enormt værdiskabende - både for Absalon og for vores kunder.

 

Referencer

  • Københavns Universitet, 2021-d.d., Udvikling, formulering og realisering af ny tværgående strategi for KU.
  • Skanderborg Kommune, 2023-d.d, Missionsorientering og styrkelse af det tværgående samarbejde ifm. udviklingen af nyt udviklingsspor.
  • Region Sjælland, 2023, Analyse of anbefalinger til udvikling af Socialområdet i Region Sjælland.