Absalon er drevet af at være med til at løse de komplekse problemstillinger, velfærdsstaten står overfor

Absalon 4

Om Absalon

Absalon har en stærk og analytisk tilgang til arbejdet, der er præget af et højt niveau af organisationsforståelse og blik for det politiske niveau. Han er optaget af strategiske processer, samskabelse og governancestrukturer, og hvordan disse spiller sammen med det omkringliggende samfund på tværs af rum og skala.

Når Absalon ikke er i Mobilize, læser han en bachelor i samfundsvidenskab på RUC. Her får han en tværfaglig tilgangsvinkel til samfundsmæssige problemstillinger og en problemorienteret projekterfaring, der i samspillet med dagligdagen i Mobilize er enormt værdiskabende - både for Absalon og for vores kunder.