Hør Anne-Mettes stemme

Du kan høre Anne-Mettes stemme i vores podcast Ledelsesalmanakken, hvor hun knytter teorier, mennesker og ledelse i praksis sammen.

Hør podcasten her
Anne Mette 3

Strategi, lederudvikling og relationsopbygning er omdrejningspunktet i mange af de opgaver, Anne-Mette løser. Det kan være i reorganiseringen af en hospitalsafdeling, i udviklingen af en ny strategi for en offentlig uddannelsesinstitution, eller i arbejdet med en chefgruppes raison d'être.

I de sidste 12 år har Anne-Mette arbejdet med ledelsesudvikling, designet forløb og uddannelser for ledere og lederteams. Derudover faciliterer hun konferencer, temadage og workshops i offentlige og private organisationer.

Anne-Mette er også stærk i grafisk facilitering. Med tuschen i hånden formår hun at samle op på vigtige input med finurlige illustrationer, og bruger ofte grafisk facilitering i undervisnings- og workshopsammenhæng. 

Anne-Mette er uddannet kandidat i politisk kommunikation og ledelse fra CBS med speciale i magt, ledelse og trivsel i den offentlige undervisningssektor.

På den interne front sidder Anne-Mette i Mobilizes direktion, hvor hun særligt har ansvar for Mennesker og Organisation - herunder udvikling af vores kultur, fælles ledelsesgrundlag, rekruttering og onboarding af nye kollegaer.

 

Certificeringer: 

  • JTI (Jungiansk Type Index), præferenceprofiltesting og tilbagemelding (2017).
  • Konflikthåndtering og mægling, Center for Konfliktuddannelse (2018).
  • PRINCE 2 Projektleder Foundation, Peak Consulting Group (2011).

 

Bogudgivelser

 

Referencer

  • Region Hovedstaden, 2021-dd, ”Ledelse af funktioner”. 
  • IARC (International Agency for Research in Cancer, WHO), 2021-2022, Research Leadership Training Course. 
  • Rigshospitalet København, 2021-2022, medarbejder- og lederudvikling på udvalgte afsnit/centre.
  • HavforskningsInstituttet I Bergen, 2022-d.d, Mobilisering af interne og eksterne aktører i udformningen af en ny strategi.
  • Specsavers (Louis Nielsen), 2022-2023, Strategic involvement of young employees in decision making processes. 
  • ZBC – Zealand Business College, 2019-2020, forankring af FNs 17 Verdensmål i ledelses- og hverdagspraksisser.
  • CBS Executive, 2017-2019, Forskningslederprogram.