Birgitte er selvstændig rådgiver og konsulent hos Vedersoe.co og fast tilknyttet senior i Mobilize.

LinkedIn
Birgitte5998web

Birgitte har 23 års erfaring med topledelse i undervisningssektoren. Hun har været rektor på to gymnasier, først Alssundgymnasiet Sønderborg 2000-2010 og efterfølgende på Gefion Gymnasium (2010-2023), hvor hun stod i spidsen for oprettelsen af gymnasiet, der er en fusion af to af Københavns ældste skoler Metropolitanskolen og Østre Borgerdyd Gymnasium. Sideløbende med sit rektorjob har Birgitte været meget optaget af uddannelsespolitik og udviklingstendenser i uddannelsessektoren. Hun har bl.a. været næstformand i bestyrelsen på Syddansk Universitet (2007-2015) og er pt. medlem og næstformand i Københavns Universitets bestyrelse. Derudover har hun i en årrække været formand for Danske Gymnasier, der er interesseorganisation for de almene gymnasier og hf-kurser.

Birgitte har succesfuldt arbejdet med strategiudvikling og -implementering og skabt gode resultater. En opbygning af organisationen med distribueret ledelse og kollektiv autonomi til kompetente teams er sammen med medarbejder- og elevinddragelse nøglen til at få strategien til at leve og blive realiseret helt ude i yderste led, og Birgitte har både erfaring med og giver gerne inspiration til, hvordan det kan lykkes.

Birgitte tilbyder desuden sparring og støtte til ledere og ledelsesgrupper, ligesom udvikling af kurser for ledere ligger inden for Birgittes kompetenceområde. Ledelsesudvikling, konfliktopløsning og det gode samarbejde med bestyrelsen er eksempler på emner, som Birgitte kan sparre om og tilbyde kurser eller udviklingsforløb om.

Birgitte er formand for Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver nedsat af undervisningsminister Mattias Tesfaye og har i den anledning holdt mange oplæg om, hvad kunstig intelligens vil betyde for undervisning og for vores forståelse af, hvad skole og viden overhovedet er. Desuden er Birgitte formand for referencegruppen for projektet Engineering i Gymnasiet, der er en del af Engineer the Future.

Blandt Birgittes aktuelle projekter kan nævnes et organisationsudviklingsprojekt på Nyborg Gymnasium, et ledelsesudviklings- og sparringsprojekt på Københavns Åbne Gymnasium, et strategiudviklingsprojekt på Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole og et facilitering af et medarbejderseminar om udvikling af et gymnasiekørekort på Learnmark Horsens.

Birgitte er desuden optaget af dagsordenen om ledelse af unge og har bl.a. holdt oplæg for medarbejderne i ATPs kundecenter og på Bagsværd Gymnasium og Kostskole om samme, hun har for nylig under Ledelsesugen 2023 sammen med to unge mobilizere holdt webinar om strategisk inddragelse af unge på arbejdspladsen, ligesom hun skriver på en bog om uddannelsesledelse og ungetrivsel.