Claus skaber værdi i en fart.

Han har fokus på at identificere og mobilisere de potentialer der er i mellemrummene mellem sektorerne og er ellers drevet at en stærk tro på velfærdssamfundet.

Mobilize2021 CLU5669

Claus brænder for at styrke sammenhængskraften i samfundet, blandt andet ved at identificere og mobilisere de potentialer der er i mellemrummene mellem sektorerne. Det gør han ved at udvikle nye former for samarbejds- og forretningsmodeller mellem offentlige og private parter for at skabe reel værdi for borgere - samt i hans arbejde med at fremme missionsorienteret innovation i den offentlige forskning.

Claus har en fortid som CEO i den Sociale Kapitalfond og som direktør i Region Hovedstaden med ansvar for forskning og regional udvikling. Tidligere har han arbejdet med strategisk udvikling af København i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.   

Det er en stærk positiv tro på fremtiden som driver Claus - og han kan hurtigt mobilisere energi til at skabe fremdrift og holdbare resultater til gavn for de organisationer, han arbejder med.  

 

På de interne linjer er Claus personaleleder for danske og norske graduates i Mobilize. 

"Claus har hjulpet med at videreudvikle og strukturere arbejdet i Sjællands Udviklingsalliance, som er et frivilligt netværk, der er etableret for at skabe mere udvikling og vækst på Sjælland. Claus’ ligefremme kommunikation og evne til at tænke ud af boksen er en kæmpe styrke, når der skal tænkes højt”. Carsten Krabbe, direktør, Regional Udvikling, Region Sjælland