Dorte har en stor passion for arbejdet med at håndtere vilde problemer i velfærdssamfundet. 

Hun brænder for at hjælpe organisationer med at skabe sammenhæng mellem forskning og praksis i deres innovationsarbejde.

Dorte (1)

Dorte brænder for at forbedre de kommunale velfærdsområder. Hun har bred erfaring fra staten, kommunerne og civilsamfundet. Her har hun over de sidste mange år opbygget en viden om den offentlige sektor herunder om, hvordan velfærdssamfundet kan håndtere de såkaldte vilde problemer.

Dorte har tidligere arbejdet som analysechef i KL og som kontorchef i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Her har hun beskæftiget sig med kvalitetsudvikling, helhedsorienterede indsatser, samspil mellem viden og praksis og styring efter mål og effekter. Senest har Dorte været chef i videnscenteret Copenhagen Dome, hvor hun har rådgivet civilsamfundsorganisationer og kommuner om samarbejde mellem sektorer og rådgivet om, hvordan man skaber impact i socialt arbejde.

Dorte er en stor kapacitet i arbejdet om at hjælpe organisationer med at skabe sammenhæng mellem forskning og praksis i deres innovationsarbejde. Hun har for nylig skrevet bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”. Her præsenterer hun, med udgangspunkt i egne erfaringer, en række tilgange til løsning af de vilde problemer. Dorte argumenterer i bogen for behovet for at udvikle og styrke en tæt løbende dialog mellem forskning og praksis. Hun præsenterer en pragmatisk tilpasning af metoder, når de rette indsatser skal findes lokalt. Hun argumenterer også for behovet for at skabe en mere balanceret styring af velfærdsområderne, hvor der er større frihedsgrader til lokale løsninger og til håndholdte indsatser.