Dorte er optaget af at skabe en velfærdsstat, hvor der i langt højere grad tages udgangspunkt i borgernes behov og motivation.

LinkedIn
Dorte (1)

Dorte er optaget af at skabe større sammenhæng på tværs af velfærdsområder og mellem sektorer. Hun er ofte involveret i projekter, der handler om at arbejde missionsorienteret og om at tackle samfundets vilde problemer.

Dorte har bred erfaring fra staten, kommunerne og civilsamfundet. Her har hun over mange år opbygget viden om kvalitet og styring i den offentlige sektor, herunder om håndtering af vilde problemer. Hun er aktuelt en del af udviklingssekretariatet i partnerskabet ”En Vej Til Alle”, der arbejder for, at flere unge finder vej til job og uddannelse og fællesskaber.

Dorte har tidligere arbejdet som analysechef i KL og som kontorchef i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Her har hun beskæftiget sig med kvalitetsudvikling, helhedsorienterede indsatser, samspil mellem viden og praksis og styring efter mål og effekter. Senest har Dorte været chef i videnscenteret Copenhagen Dome, hvor hun har rådgivet civilsamfundsorganisationer og kommuner om udvikling af socialt arbejde, langsigtet forankring og impact og om samarbejdet mellem sektorer.

Bogudgivelser: 

 • "Gode løsninger på svære sociale problemer" (2021)
 • Bidraget med kapitlet "Løs de vilde problemer lokalt" i antologien "Vilde problemer" (2023) redigeret af Sigge Winther Nielsen
 • Medskribent på kapitlet "Sociale beskæftigelsesindsatser" i bogen "Fremtidens kontanthjælp" redigeret af Steffen Rasmussen (2020).

 

Referencer

 • Skanderborg Kommune, 2023, Bistand til direktionens udviklingsprogram med fokus på den missionsorienterede metode. 
 • Socialområdet i Region Sjælland, 2023, Principper for organisering og principper for kvalitetsarbejde
 • Vært i Mobilizes "Fagligt Forum for helhedsorienterede indsatser" med deltagelse af ledere og medarbejdere i tre kommuner, 2023.
 • Idrætsprojektet i Københavns Kommunes Socialforvaltning, 2023, Metodebeskrivelse af HEL-indsatsen.
 • Bikubenfonden, 2023, Drift af netværk på tværs af 5 indsatser om dokumentation af livsmestring hos unge.
 • Slagelse Kommune, 2023, Bistand til politisk oplæg om helhedsorienterede indsatser.
 • Københavns Kommune, 2022, Rådgivning om opstart af den sociale hub, Fishtank, hvor kommune, civilsamfund og virksomheder skaber løsninger sammen.
 • En Vej Til Alle, 2022-d.d., Dorte arbejder aktuelt som en del af udviklingssekretariatet og har bl.a. udarbejdet analysen "Virksomme ingredienser i ungeindsatser" (2023).
 • FRAK, 2019-2022, Bistand til forretningsudvikling og udvikling af sociale indsatser.
 • Kaffe Karma, 2020-2022, Bistand til forretningsudvikling og udvikling af sociale indsatser.