Isabelle er optaget af, hvordan organisationer kan drage fordel af diversiteten i et tværfagligt samarbejdsmiljø.

Isabelle 2
Isabelle er interesseret i at udforske, hvordan forskelligartede kompetencer kan skabe synergier i tværfaglige samarbejder. Hun brænder for at se mulighederne for nyttig og vigtig læring i de enkelte særprægede organisatoriske kontekster.
Når Isabelle ikke arbejder i Mobilize, læser hun en bachelor i erhvervsøkonomi og projektledelse. Her får hun rig mulighed for at arbejde teoretisk med forskellige faktorer, der er med til at skabe sammenhængskræft i teams præget af både faglig og social diversitet. Isabelle forsøger at bruge disse teoretiske indsigter og perspektiver i praksis hos Mobilize, og bruger erfaringerne fra den virkelige verden til at nuancere læsestoffet.