Ledelse af store tværgående projekter i vidensorganisationer 

Mobilize CLU1653

Lotte har en solid erfaring med ledelse af store tværgående projekter i vidensorganisationer. Lotte brænder netop for at udvikle samarbejdet på tværs af sektorer og fagområder til gavn for brugerne. Hun hjælper kunder med at binde strategi og praksis sammen, så organisationerne mobiliseres og kan skabe reel værdi og impact.

Som driver af Netværket for Systematisk Velfærdsinnovation arbejder Lotte sammen med regioner, hospitaler, kommuner og vidensinstitutioner, for at skabe systematisk velfærdsinnovation. Også her er der fokus på at tænke i langt mere sammenhængende og tværgående løsninger.  

Lotte er en engageret og erfaren facilitator. Hun er certificeret i Big Five personlighedstest samt projektledelse. 

Lotte er uddannet cand.pæd.pæd.psyk og har en baggrund i både den kommunale sektor og uddannelsessektoren, hvor hun i over 15 år har arbejdet med bl.a. uddannelses-, ledelses- og kompetenceudvikling.