En dedikation til læring og lærende processer

Marianne er oprigtig optaget af at hjælpe mennesker til at gøre en positiv forskel igennem konkrete handlinger i hverdagen.

Mobilize CLU5934

Om Marianne

Marianne har bred erfaring med rådgivning af private og offentlige organisationer indenfor ledelse, arbejdsmiljø og udvikling af samarbejdskulturer. Hun har udviklet og gennemført projekter og lederudviklingsprogrammer i forskellige sektorer, bl.a. sundheds- og uddannelsessektoren.

Marianne er optaget af at koble betydningen af et godt og robust arbejdsmiljø med udvikling af organisationen og dens tjenester. For at skabe ønsket udvikling sammen med organisationen, bidrager hun med perspektiver og værktøjer indenfor organisation, ledelse og pædagogik.

Marianne brænder for at samarbejdet med kunden skal sætte organisationen og dens individer i stand til at handle i tråd med dens værdier og ønsket strategisk retning. I dette potentiale ligger Mariannes styrke og kompetencer.