Philip er mester i at optimere økonomi-processer og har det store overblik over Mobilizes økonomi.

Mobilize CLU1854

Om Philip

Philip har været en del af Mobilize siden 2019, hvor han startede som økonomiprojektmedarbejder, og har arbejdet med alt fra fakturering og månedlige opgørelser til bilagshåndtering og procesoptimering. I dag er han økonomichef og ansvarlig for den interne økonomistyring i hele Mobilize.

Philip er uddannet Cand.merc. i Finansiering og Regnskab fra Copenhagen Business School, hvorfra han har opnået stor faglig viden inden for økonomistyring, regnskabshåndtering og finansiering. Hans kandidatafhandling omhandler en kvantitativ analyse af den langsigtede budgetadfærd hos aktieanalytikere i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder.