Borgercenter Børn og Unge på Nørrebro/Bispebjerg-afdelingen

Nye forandringer, ny ledelse og nye anledninger

I Borgercenter Børn og Unge i Nørrebro/Bispebjerg-afdelingen (BBU NB) i Københavns Kommune hjælper man udsatte børn, unge og deres familier ved hjælp af en lang række indsatser.

Kunde
Borgercenter Børn og Unge på Nørrebro/Bispebjerg-afdelingen

I vinteren 2021 designede vi i samarbejde med centerchefen et lederudviklingsforløb for Nørrebro/Bispebjerg-afdelingens ca. 30 team- og afdelingsledere.

 

Forinden havde BBU NB været igennem en omstrukturering, og der var sammensat et nyt ledelseslag, hvor flere var nye i lederrollen eller nye i organisationen. Omstruktureringen var ikke blot en anledning men en strategisk investering i ledelse. Vigtigst for BBU NB var, at effekten af et ledelsesudviklingsforløb ikke kun kunne ses på kontorgangene – det skulle i sidste ende komme barnet eller den unge til gode.

 

I samarbejde med BBU NB sammensatte vi et lederudviklingsforløb med indhold, der dækkede over to spor: 1) de nye lederes spirende personlige lederskab og 2) den samlede ledergruppes fælles mål og organisering.

Forløbets indhold

  1. - Forløbet bestod af 12 samlinger fordelt over et år, enten hel- eller halvsdags-ledersamlinger med dertilhørende aktionslæringsopgaver, som lederne i læringsmakkerpar kunne arbejde på mellem samlingerne.

     

    - Forud for forløbet afholdt vi individuelle samtaler med lederne på baggrund af en Big5 personlighedstest, og på baggrund af samtalerne sammenskrev vi både en Blå Bog, sådan at alle kunne blive kendt med alle, og et narrativ om BBU NB som vi delte med ledergruppen på første samling.

Formålet var at få skabt en ledelse og en kultur, hvor der bliver taget ejerskab, hvor man er proaktive og ikke mindst er ledelse sammen. Fokus var på, at lederne skulle finde sig selv, hinanden og netværket omkring en fælles kerneopgave i BBU. Samtidig var der også et kompetence- og kapabilitetsspor med fokus på social innovation og særligt ledelsen heraf. Gennem forløbet arbejdede vi med tematikker såsom psykologisk tryghed, ledelsestyper og præferencespor, meningsskabelse, økosystem-tænking og ledersimulationer.

 

Til sammen opnåede BBU NB et mere samlet og fælles sprog for deres ledelse, og hvordan de gerne ville lede sammen på en måde, der i sidste ende kommer den udsatte unge eller barn til gode.

 

Derudover agerede Mobilize løbende som sparringspartner for BBU NB’s centerledelse.

Hør også podcasten om De Små Børns Bornholm og missionsorientering

Olivia Bauso Vqlyz0cpvfm Unsplash Hør podcasten her

Læs også om vores partnerskab med En Vej Til Alle

En Vej Til Alle 2 Læs om partnerskabet her