Partnerskabet - En Vej Til Alle

50.000 unge står uden for vores samfunds fællesskaber, fordi de står uden job eller uddannelse. I partnerskabet "En Vej Til Alle" ønsker man at inspirere Reformkommissionen, beslutningstagere og aktører på området.

Knap 50.000 unge i alderen 15-24 år er koblet af vores samfunds fællesskaber, fordi de står uden job eller uddannelse. Det har enorme konsekvenser - både for den unge, som ender med dårligere livsvilkår en andre unge, og for vores samfund, fordi det koster os milliarder af kroner hvert år og går imod grundlæggende værdier i vores velfærdssamfund.  

De unge selv peger på fem kerneudfordringer:  

  • Kontant (tids)pres 
  • Mistrivsel
  • Ensformig undervisning
  • Ikke plads til særlige behov 
  • Dårlig vejledning 

 

Unge stemmer er en del af løsningen  

Som samfund har vi en fælles opgave i at finde veje til fællesskaber, uddannelse og job for alle unge. Dette kan vi kun gøre i samarbejde med aktører på tværs af sektorer. Men lige så vigtigt er det at inddrage de unge og deres egne erfaringer med systemet.  

 

Partnerskabet – En Vej Til Alle  

En Vej Til Alle ønsker at inspirere Reformkommissionen, beslutningstagere og aktører på området til, hvordan vi håndterer at knap 50.000 unge står uden job og uddannelse. Bag initiativet står Modstrøm, Akademiet for Social Innovation, SUS – Socialt Udviklingscenter, Bikubenfonden, Copenhagen Dome og Tuborg Fonden.  

 

Mobilize indgår i det nedsatte udviklingssekretariat, som har til formål at mobilisere en større forandringskoalition og bidrage med viden og erfaringer til igangsættelse af eksperimenter og læringsfællesskaber. Her vil vi bidrage med vores kendskab til at arbejde missionsorienteret, vores viden om virksomme ingredienser i ungeindsatser, viden om at arbejde i økosystemer og viden om den nødvendige organisatoriske og ledelsesmæssige understøttelse af en forandring.

 

Vil man vide mere kan man kontakte partner Dorte Bukdahl, der sidder i udviklingssekretariatet på vegne af Mobilize. 

Du kan læse mere på En Vej Til Alle   

Spørg os om noget

Dorte 5