Plandent

Et meningsfuldt liv hos Plandent

I Plandent er meningen vigtig - også når du går på arbejde. For dem hænger personlig udvikling, et klart formål, stærkt tilhørsforhold og en ledelse, der sætter rammer, uløseligt sammen. Mobilize hjælper dem i et kontinuerligt forløb med at udvikle disse fire områder.

Kunde
Plandent
Branche
Medico og dental
Årstal
2019

Plandent er en vækstende privat organisation inden for medico- og dentalindustrien. Ledelsen er drevet af ambitionen om, at arbejdet bidrager til et meningsfuldt liv, og kulturen er guidet af et ’overdrevent kundefokus’, vilje til at lære og mod til at fejle. Værdier som de ikke bare taler om, men som de praktiserer helt ud i hjørnerne.

Plandent ønskede et mere klart svar på, hvorfor de egentlig er sat i verden. Et purpose som rækker ud over det at tjene penge. Som bidrager til mening for fællesskabet og den enkelte medarbejder. Et fælles formål som organisationen kan samles om, og som kan guide når svære beslutninger skal tages.

 

Til at starte med blev deltagerne bedt om at skrive noveller, om den forskel de så Plandent gøre i en umiddelbar fremtid. Og resultatet var rørende fortællinger om medarbejdernes oplevelser i en coronatid og et ønske om at være der for deres kunder, i en tid hvor meget lukker ned. 

Novellerne tydeliggjorde medarbejdernes oplevelser og følelser i deres arbejde. Og fortællingerne blev senere definerende for udarbejdelsen af et purpose, hvor man på et internat drøftede, hvorfor Plandent er sat i verden, og hvem der egentlig er kunden.

 

Deltagerne blev også præsenteret for idéen om, at udvikling i arbejdslivet ikke kun handler om tilfredshed. Tilfredshed er godt, men indsigt er bedre. Man må derfor fremme en indsigt i de svære ting, så som egen manglende formåen og personlige knaster – hvad man i konceptet, Immunitet mod Forandring (IMF), kalder for baghænder.

På internatet arbejdede deltagerne med deres egne udviklingsområder og baghænder, og processen åbnede op for samtaler, man aldrig før havde haft i organisationen. Samtidig blev disse samtaler afgørende for strategiarbejdet, hvor deltagerne med afsæt i nøgleord fra det nye purpose drøftede de organisatoriske enheders baghænder. Det førte til helt konkrete justeringer af strategien.

Hvad havde Plandent brug for?

At arbejde med mening er en kontinuerlig rejse

Frontløbergrupper er etableret og laver eksperimenter, der skal skabe læring om ledelse og udvikling af mening i arbejdet imellem seminarer. IMF er blevet en integreret del af deres hverdag og bruges lokalt i teams. Og oplevelse af mening er blevet noget, som de måler og følger op på.

Rejsen er kun lige begyndt

Opgaven hos Plandent viser nemlig, at personlig lederudvikling ikke bare er noget, vi gør på et seminar – det er noget vi gør sammen, i en længerevarende relation med kunden, og på tværs af formelle skel i organisationen. Og at lederudvikling ikke bare er udvikling af ledere, det er udvikling af kultur, som i tilfældet hos Plandent.

Hvad er det Mobilize kan?
Hvad er det Mobilize kan? - En historie fra et strategiseminar

Strategisk koordinering på tværs af niveauer hos NTNU

Se case