NTNU,

Strategisk koordinering på tværs af niveauer hos NTNU

På Norges største universitet, NTNU, skal ledere af forsknings- og uddannelsesmiljøer ikke bare være dygtige fagledere. De skal også være dygtige strategiske ledere.

Kunde
NTNU,
Branche
Forskning og uddannelse

NTNU er Norges største universitet med forskningsbaserede uddannelser og forskning i verdensklasse.

I en global og foranderlig verden forventes universitetet ikke kun at være reaktivt tilpassende ift. den omskiftelige virkelighed – men også som strategisk forskningsinstitution at være proaktiv og dagsordensættende. Det betyder, at alle ansatte, forskere og forskningsledere bliver mere strategisk bevidste om deres egen og organisationens rolle i denne samfundsudvikling.

Alle organisationer og topledelser kan udvikle en strategi. Men kan de udvikle en strategi, der giver både retning og mening for de stærke faglige kolleger ude i en stor og mangfoldig organisation? Kolleger der også løbende udvikler kerneforretningen – deres faglige arbejde. Det handler om at koordinere den strategiske udvikling med den faglige udvikling.

I løbet af de sidste 5 år har NTNU været igennem en krævende fusionsproces, hvor tre tidligere colleges blev fusioneret med universitetet. Mobilize har vist gode kompetencer til at hjælpe NTNUs ledere i arbejdet med at realisere en ny strategi og organisationsmodel efter fusionen.

Kari Rueslåtten, leder af NTNUs lederudviklingsprogram og Gunnar Bovim, rådgiver, tidligere rektor

Universitetets forskere og forskningsledere er eksperter inden for deres respektive faglige felter, hvorfor et naturligt skridt i kompetenceudviklingen af NTNU har været udvikling af deres ledelseskompetencer – både på det personlige og mere strategiske plan. De skal både være gode til at lede deres forsknings- og uddannelsesmiljø, og til at kunne se og arbejde ind i sammenhængen mellem egen forskning og uddannelse og organisationens strategiske retning og prioriteringer.

Det kræver et anderledes, mere helhedsorienteret, perspektiv på ledelse af miljøer, grupper, institutter og fakulteter. Derfor har universitetet over en årrække trænet forskere og forskningsledere på flere organisatoriske niveauer med henblik på at udvikle den strategiske ledelseskompetence. 

På trods af at være Norges største universitet, formår NTNU at blive strategisk koordineret på tværs af niveauer, både horisontalt og vertikalt. Ledere af forsknings- og uddannelsesmiljøer er ikke bare dygtige fagledere, men også strategiske ledere der evner at tænke egne medarbejdere og miljøer ind i et helhedsorienteret perspektiv. Dette bidrager til, at NTNU står stærkt overfor morgendagens udfordringer.

Koordineret kompetenceudvikling på flere niveauer

  1. Stjerneprogrammet er tilrettelagt som et talentprogram for unge topforskere. Formålet er at skabe en større bevidst strategisk og langsigtet forståelse hos de unge forskere, og hvordan dette påvirker deres forskningsarbejde.

    Forskningslederprogrammet var kompetenceudvikling af forskningsledere fra hele universitet. Formålet har været at understøtte deres lederrolle samt give dem konkrete ledelsesværktøjer til hverdagen. Programmet er med til at skabe forståelse og netværk på tværs af universitetet.

  2. Institutlederprogrammet er ledelsesudvikling af institutledere på tværs af universitetet og fokuserer særligt på at udvikle den strategiske ledelsesrolle. Programmet tager også løbende de mest presserende strategiske temaer, udfordringer og muligheder op.

    Fakultetslederprogrammet er centreret om udviklingen af fakulteternes ledere og ledergrupper og samler disse om en fælles forståelse af deres strategiske ledelsesrolle – ikke mindst hvordan de er afgørende i den strategiske koordination. Programmet hjælper også ledergrupperne helt praktisk med at udvikle deres praktiske samarbejde.

Integration mellem programmerne

Igennem forløbene har der været en høj grad af sammenspil mellem de forskellige organisatoriske ledelsesniveauer og på tværs af hele universitetet. En stærk integration mellem programmerne, koordineret af universitetets HR-afdeling – hjulpet og støttet af Mobilize - har været med til at sikre et fælles begrebsapparat og referenceramme for det strategiske lederskab.

Mobilize har også bistået NTNU med en masse andre og vigtige strategiske processer – gerne med fokus på hvordan overordnede strategiske udviklinger kobles sammen med udviklingen i de faglige miljøer. Så strategi både giver retning og mening for den stærke faglige medarbejder på NTNU.

Om NTNU

NTNU er et internationalt orienteret universitet med hovedsæde i Trondheim. Universitetet har en teknisk-naturvidenskabelig hovedprofil, en række professionsuddannelser og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfundsvidenskab, økonomi, medicin, sundhedsvidenskab, uddannelsesvidenskab, arkitektur, iværksætteri, kunst og kunstneriske aktiviteter. 

I 2014 fik to af universitets forskere en Nobelpris. 

Strategisk udvikling hos UCL

Se case

Et meningsfuldt liv hos Plandent

Se case