UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Strategisk udvikling på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Når man står midt i en fusion mellem to organisationer med forskellige kulturer og skal udarbejde en ny fælles strategi, kan det umiddelbart virke nemmest at lade ledelsen formulere den nye strategi. Men giver det det bedste resultat?

Kunde
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Branche
Undervisning
Årstal
2019

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole stod man i 2019 med opgaven om at fusionere en professionshøjskole og et erhvervsakademi. To forskellige organisationer med hver sin måde at gøre tingene på. I den forbindelse hjalp Mobilize med design og gennemførsel af en strategiproces, der skulle skabe et sæt strategiske pejlemærker for fremtiden. Målet var at udarbejde en fælles ambition, som alle ledere og medarbejdere tog del i og kunne se sig selv i.

UCL er et rigtig godt eksempel på en stor organisation, der har udarbejdet en fælles ambition og et fokuseret sæt pejlemærker, og som fra starten har formået at involvere og engagere hele organisationen. Det har resulteret i en ny strategi, som er forankret på et helt andet niveau, da det lokale ejerskab er tænkt ind fra start.

Strategisk udvikling på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Processen

Processen startede og sluttede i bestyrelsen, der fra start var med til at beslutte den overordnede retning og formulere såkaldte hegnspæle - rammer for den videre ambitionsproces. Bestyrelsen var således med til at rammesætte det strategiske arbejde og det strategiske udfaldsrum, men som samtidig også muliggjorde frit spil inden for denne afgrænsning. En frihed som særligt blev udnyttet af en til formålet nedsat strategigruppe, der bestod af en bredt udvalg af medarbejdere.

 

Strategigruppens opgave var at komme med input til, diskutere og arbejde med formulering af den nye ambition og de overordnede strategiske pejlemærker. Disse input blev delt og diskuteret i det fælles Lederforum, som sideløbende gennemførte ledelsesudvikling for at blive klogere på den nye strategi og få et fælles ledelses- og strategi-begrebsapparat oven på fusionen.

 

På de forskellige uddannelsesområder og administrationen blev der igangsat lokale selvvurderinger for at belyse deres nuværende situation og komme med deres syn på fremtiden. De endelige selvvurderinger blev samlet sammen og indgik i strategigruppens arbejde med den nye fælles ambition. Undervejs blev der også lavet videoer, som var med til at få de strategiske spørgsmål og dilemmaer diskuteret ude i de lokale fagmiljøer.

 

Ambitionen tog ikke kun udgangspunktet i de interne forhold. Undervejs i processen fik både strategigruppe og ledere til opgave at arbejde med forhold og udviklinger i omverdenen - også den internationale udvikling inden for det videregående uddannelsesområde. Her var der også indlæg fra eksterne stemmer. Ikke mindst en norsk prorektor påvirkede strategigruppens formulering af ambition og pejlemærker, før den gik til bestyrelsen. 

Et meningsfuldt liv hos Plandent

Se case

Læs mere om hvordan vi arbejder med strategi

Ikon Strategi Strategi