1. "I løbet af de sidste 5 år har NTNU været igennem en krævende fusionsproces, hvor tre tidligere colleges blev fusioneret med universitetet. Mobilize har vist gode kompetencer til at hjælpe NTNUs ledere i arbejdet med at realisere en ny strategi og organisationsmodel efter fusionen".

   

  - Kari Rueslåtten, leder af NTNUs lederudviklingsprogram og Gunnar Bovim, rådgiver, tidligere rektor 

Strategi eller "at føre hæren"  - som ordet oprindeligt betyder. At føre hæren i dag, er ikke det samme som det engang var. Det handler både om retning, store beslutninger, men også om kultur, agilitet i det nære og meget andet.

Vi tænker, at alle ledere og medarbejdere skal kunne skabe mening i fælles, strategiske målsætninger. Så alle kan handle på de mål, man sammen har opstillet, og alle tager ansvar for kerneopgaven og for en ukendt fremtid.

Vi kan hjælpe jer med at arbejde strategisk. At arbejde med både udvikling og forankring af strategi – at skabe strategiske processer hvor eksterne interessenter og hele organisationen inddrages.

Strategiarbejde er i høj grad også kulturarbejde: Man må flytte sig nye steder hen, hvis man stadig skal være relevante i fremtiden. For større strategiske skift betyder, at organisationen skal gøre noget, der er anderledes end tidligere – og det kræver typisk, at et nyt mindset eller en ny kultur udvikles.

Strategi er kultur er strategi”, siger den store organisationsteoretiker Karl Weick, og arbejdet med at gøre strategien til en kultur, er noget af det, vi er eksperter i.

I Mobilize tilpasser vi strategiarbejde og transformationsforløb til jeres organisation og særlige udgangspunkt. Vi hjælper jer, der har brug for sparring til at realisere eller forankre en allerede udarbejdet strategi. Og vi hjælper jer, der skal i gang med at formulere ét eller flere strategiske pejlemærker og skabe en proces omkring mobilisering og forankring i og omkring organisationen.

 1. "Mobilize har løbende gennem 2021 hjulpet hospitalsenheden Midt, Region Midtjylland, med formulering og gennemførelse af stort strategisk udviklingsprojekt om koblingen mellem forskning, uddannelse og klinisk praksis. Formålet har været at sikre, at hospitalet fremadrettet bedre udnytter de potentialer, der er forbundet med en strategisk kobling af forskning, uddannelse og klinisk praksis og samtidig opbygge organisationens kapabiliteter i samme retning" 

   

  - Lars Dyrløv, Forskningskoordinator og chefkonsulent, Hospitalsenhed Midt

Strategiarbejde hos UCL

Se case
 1. ”Mobilize har hjulpet mig, min direktion og min bestyrelse med facilitering af vores drøftelser om virksomhedens strategi, governance og særligt samspil mellem bestyrelse og direktion. Det har været gode og værdiskabende drøftelser og både den rammesætning og den facilitering Claus er kommet med har sat os på sporet i forhold til at sætte den rigtige retning og skabe værdi”.

  - Kit Kjærsgaard, direktør på Skovhus Privathospital