Københavns Universitet

Innovationsstrategi for hele KU

Innovation skal helt tæt på kernedriften på Københavns Universitet

Kunde
Københavns Universitet
Branche
Uddannelse og forskning
Årstal
2022

I forbindelse med et større strategiarbejde på Københavns Universitet (KU) ønskede rektoratet sammen med den administrative topledelse at sætte spot på innovation som en del af kerneværdiskabelsen på universitetet.

KU er i gang med at investere massivt i innovation. Der eksisterer allerede stærke innovationsmiljøer på KU, som bidrager til opbygning af innovationskapacitet i samfundet bl.a. via ventures, innovationshubs på forskellige fakulteter og etablering af et tværgående innovationshus.

For at omfavne KUs erfaringer og imødekomme den øgede efterspørgsel på innovative løsninger til svære samfundsmæssige problemstillinger, ønskede KU at definere en innovationsstrategi og styringsarkitektur, der skal opbygge kompetencer til at arbejde med innovation på tværs af universitetet og i samspil med KU’s omverden.

I løbet af første halvår af 2022 har Mobilize i samarbejdet med Prorektor for Forskning, David Dreyer og vicedirektør for Forskning og Innovation, Kim Brinckmann, planlagt og afholdt et antal workshops og interview med interne og eksterne interessenter mhp. at mobilisere innovationskræfterne på KU og synliggøre potentialerne.

 

”Vi har været igennem et meget værdiskabende forløb sammen med Mobilize, som har klædt os som universitet på til at forstå de dilemmaer vi skal håndtere for at udvikle vores universitet videre frem til at være et endnu mere innovativt universitet”.

- David Dreyer Lassen, prorektor ved Københavns Universitet.

 

Opgaven

  • Vi har faciliteret en paneldebat med deltagelse af eksterne interessenter og styregruppen

   

  • Vi har mobilisere en proces som samlede VIP’ere, ledere, studerende, forskere mm. i et forløb, hvor vi via workshops og interviews afdækkede potentialer som støbte et fundament for innovationsstrategiens retning
  • Undervejs har vi bearbejdet de mange perspektiver og præsenteret gennemgående tendenser for styregruppen mhp. at tage de næste skridt

   

  • På baggrund af forløbet har vi udarbejdet et notat baseret på vores anbefalinger og de dilemmaer, der kom frem under drøftelserne

   

  • Vi har ydet strategisk sparring til ledelseslaget

Formålet var at igangsætte forskellige drøftelser om KU som et innovativt universitet og herigennem vaske innovationspotentialet frem og mobilisere organisationen.

I et større samfundsmæssigt perspektiv handler det om KU’s rolle som et vidensbaseret innovativt universitet, der i samarbejde med andre aktører må identificere fælles missioner og bidrage til at løse tidens komplekse udfordringer, som for eksempel klimakrisen, udvikling af velfærdsstaten, mangel på energi, ulighed, datasikkerhed osv.

Selve innovationsstrategien har KU’s afdeling for Forskning og Innovation formuleret og forelagt styregruppen og rektoratet til endelig beslutning. Den nye innovationsstrategi er desuden et indspark til den nye samlede strategi for KU som skal udarbejdes i løbet af 2023.

Organisering mod reel samfundsforandring

Se case

Innovation på tværs af velfærdsorganisationer

Læs artiklen her

Spørg os om noget

Mobilize CLU1574