Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd

Organisering mod reel samfundsforandring

Kunde
Nordisk Ministerråd
Årstal
2022

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan, og arbejder for fælles løsninger på områder, hvor de nordiske lande kan opnå større resultater ved at samarbejde end ved at løse opgaverne hver for sig.

I Norden har vi en vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Et stærkt samarbejde på tværs af de nordiske lande skal tjene det formål.

 

Nordisk Ministerråd ønskede at styrke deres interne fælles sprog, arbejdsgange og forståelse for, hvordan de kunne styrke deres tilgange og projekttænkning, for i større grad systematisk at bidrage til impact. I tillæg har de arbejdet med, hvordan de bedst mulig kunne organisere sig, for at skabe reel samfundsforandring i de nordiske lande. Projektet handlede derfor både om at arbejde med kultur og kompetenceudvikling, og med mere systematisk organisering og strukturering af projekterne.  

 

”Mobilize har bidraget meget positivt ift. til at udvikle tænkningen i Nordiske Ministerråd på forskellige organisatoriske niveauer omkring impact og bedst muligt organisering for at mobilisere mod impact, herunder med Mobilizes forståelse af Nordens samlede potentiale” – Jonas Wendel, konstitueret generalsekretær.

 

Opgaven blev løst af kollegaer på tværs af vores to kontorer i København og Oslo, og ud fra vores kendskab til den nordiske ledelsesforståelse og vores erfaringer med lignende projekter som for eksempel Mobilising the Nordics.

Opgaven

 1. Vi blev bedt om at;

  • Træne rådets kompetence til at arbejde med økosystemer og missionsorienteret. At tænke i partnerskaber og fælles missioner er en forudsætning for et organ som Nordiske Ministerråd som arbejder på tværs af lande for at indfri ambitiøse mål for udviklingen af Norden

   

  • Bidrage til forståelse for porteføljeledelse, herunder at arbejde med porteføljer ud fra en investeringslogik, hvor mange projekter og værditilbud er en del af en større investering i de nordiske lande

   

  • Bidrage med projektmetodik for kortlægning af impact som styrende parameter, samt evaluering og justering af projektaktiviteter derefter

   

  • Støtte op omkring og skabe forståelse for strategiprocesser, særligt at støtte på omkring designe af en proces for udarbejdelse af en ny strategi

   

  • Bidrage til en evaluering af den nuværende strategiperiodes resultater og hvilke anbefalinger rådet kan tage med videre, herunder hvordan man bedst muligt kan indrette sin organisation for at indfri ambitioner

   

  • Øvrig strategiske sparring og støtte ift. missionsorienteret og økosystemsorienteret værdiskabelse

Mobilising the Nordics

Bro Vand NordForsk

En vej til job og unge for alle unge

Se case

Spørg os om noget