Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL

Pilot: Direktionsforløb på tværs af sektorer

Ændringer i egen organisation på bagkant af forløb for topledere om samarbejde om store samfundsudfordringer på tværs af stat, regioner og kommuner.

Kunde
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL
Branche
Offentlig topledelse
Årstal
2022

I samarbejde med konsortiet bag ”Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor”, har vi i Mobilize udviklet og gennemført et pilotforløb, hvor topledere på tværs af stat, regioner og kommuner forholdt sig til udvalgte samfundsudfordringers kompleksitet.

 

Forløbet var det første af sin slags og viste tydeligt, at der er et uudnyttet potentiale i den offentlige sektor, når det kommer til at samarbejde om de store samfundsudfordringer, der går ud over de sektorgrænser, vi kender i dag.  

 

Formålet med forløbet var: 

 • At drøfte og styrke den ledelse, der bedrives på topniveau i den offentlige sektor for at levere de ønskede resultater for borgerne  
 • At få større indsigt i ledelsesvilkår, -udfordringer og -muligheder på tværs af stat, kommuner og regioner  
 • At blive inspireret og opnå øget fælles viden om ledelse og ledelsesrelevante temaer på tværs af stat, kommuner og regioner 

 

Ledelse på tværs er en hjertesag for mig. Derfor så jeg særligt meget frem til deltagelsen i ”Direktionsforløb på tværs” – og det skuffede bestemt ikke. Det særlige er især Mobilizes metodik. Herunder betydning af at ”blive i problemforståelsesfasen” sammen med ledere fra de andre sektorer. Den strukturerede og tematiserede fælles nysgerrighed åbner døre for forståelser og dermed løsninger på fælles problemstillinger, som ellers ikke står tydeligt frem.  

 

- Deltager i forløbet, Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune. 

I forløbet var der fokus på, at deltagerne:

  • forholdt sig undersøgende til tværgående topledelse i netværksgrupper tværs af sektorer – særligt med fokus på, hvad forskellige forudsætninger og vilkår betyder for fælles løsning af samfundsudfordringer, og hvordan netværk ud over egen sektor kan berige opgaveløsningen 

   

  • arbejdede praktisk med konkrete cases for at blive kloge sammen – cases med fokus på hhv. klima og arbejdsmarkedsudfordringer, hvor problem og løsning ikke nødvendigvis er klare, men hvor presset for at håndtere dem er stort. Og cases med konkrete aktører, der stod til rådighed for deltagerne ift. at udfolde problemstillingerne 

   

  • arbejdede med tydelige metodiske og faglige greb – der blev arbejdet i intensive sprints, med fokus på at komme ud i virkeligheden og med udgangspunkt i missionsorienteret strategi, som er et metodeværktøj, der gør det muligt at komme tæt på problemstillingerne og deres kompleksitet.  

Opgaven

  • Vi har udviklet det samlede forløb (intro, todages internat og outro) – dette i tæt samarbejde med konsortiet og et advisory board bestående af potentielle deltagere. 

   

  • Vi har udviklet cases i samarbejdet med relevante aktører og faciliteret dialog med disse undervejs – før, under og efter forløbet. 

   

  • Vi har udviklet tydeligt forberedelsesmateriale i form af metodevideoer og artikler, så deltagerne var klædt på til forløbet. 
  • Vi har faciliteret fire tværgående netværksgrupper under forløbet – fokus på relationsdannelse, indgående kendskab til hinandens vilkår og aktivering af øvrigt netværk. 

   

  • Vi har oversat missionsorienteret strategi til konkrete værktøjer, der kan arbejdes med i praksis – og udviklet materialer, der kan anvendes af toplederne selv i deres egen hverdag. 

   

  • Vi har løbende evalueret og indsamlet erfaringer med de metodiske greb og samarbejdet mellem deltagerne mhp. at blive klogere på, hvad der er vigtigt og svært i tværgående topledelse. 

Evaluering

 1. Deltagernes udbytte af pilotforløbet er efter forløbets afslutning blevet evalueret via spørgeskema og kvalitative interviews.

  Særligt de konkrete metodiske greb; det at blive længere i undersøgelsesfasen og få flere perspektiver på problemstillingen samt forståelsen for hinandens ledelsesvilkår på tværs af sektorerne, stod tydeligt frem som positive erfaringer. 

  Flere af deltagerne har efterfølgende iværksat markante ændringer i deres egen organisation.

  Desuden har flere af netværksgrupperne prioriteret at fortsætte efter endt forløb, da de oplevede gruppen som berigende.

Fremtidens offentlige topledelse

Podcast 3 Hør podcasten her

Kræver de vilde sociale problemer nye organisationsdesign? 

Læs mere her