Region Hovedstaden: Center for HR og Udvikling

Ungetopmøde: Et godt arbejdsliv i et ungt liv

Mobilize har været medskabere af ungetopmødet, der blev afholdt i september 2023. Vi har designet en mobiliserende og inddragende proces ud fra devicen om, at hvis man vil inddrage sine unge, så skal man bringe dem ind i rummet og lytte til dem.

Kunde
Region Hovedstaden: Center for HR og Udvikling
Årstal
2023

Hvad var problemstillingen?

 

På politisk bestilling har man afsat midler til, at b.la. Region Hovedstaden skulle undersøge hvilke initiativer, man med fordel kan implementere for at skabe fremtidens sundhedsvæsen. Her er man særligt optaget af, hvordan man kan arbejde med at tiltrække og tilknytte det nyuddannede sundhedspersonale, da sundhedsvæsnet er særligt afhængig af dem i fremtiden. 

 

I stedet for at søsætte initiativer top-down, stilte Region Hovedstaden sig nysgerrig, hvad deres unge mon ville svare på spørgsmålet: “Et godt arbejdsliv i et ungt liv - hvordan ser I, at jeres arbejdsliv i sundhedsvæsnet skal se ud?”. Det spørgsmål dannede udgangspunktet for et ungetopmøde i Lille Vega, hvor de unge i organisationen selv fik lejlighed til at sætte ord på, hvad de ser som potentielle værdiskabende initiativer. 

Vores opgaver til ungetopmødet:

  1. 1.

    Været medskabere af ungetopmødet, hvor vi i designfasen har designet en mobiliserende og inddragende proces ud fra devicen om, at hvis man vil inddrage sine unge, så skal man bringe dem ind i rummet og lytte til dem.

  2. 2.

    Faciliteret en paneldebat med både unge og seniorer i panelet, hvor de unges tematikker er blevet drøftet og nuanceret. 

  3. 3.

    Konkret praktiseret generationsmødet ved indledningsvist at lade de unge sætte ord på deres drømme og forventninger til et godt arbejdsliv, for dernæst at invitere seniorer ind til at give deres perspektiv på, hvad der harmonerer med det organisationsmæssige. 

Hvad var i fokus til ungetopmødet?

 

Deltagerne på dagen bestod af 60 unge fra forskellige professioner og matrikler i Region Hovedstaden. Formålet var at lytte oprigtigt nysgerrigt, inden man forsøgte af løse ‘problemet’. Med andre ord stillede man sig som organisation nysgerrig på, hvad de unge selv oplever og også, om der er konkrete handlinger, som vil give særlig mening at udforske. Handlinger som man ikke ville kunne tænke sig til top-down, men derimod ville blive bevidst om ved at være modig nok til at invitere egne unge ind til samtalen.

 

En afledt effekt af mobiliseringsprocessen var, at i stedet for at snakke generationsforskellene op, så blev alle generationer bevidst om, at vi kun kan lykkes sammen – ved at arbejde med generationsbroen frem for kløften.

I formåede at skabe en tryg og inkluderende atmosfære, hvor deltagerne følte sig komfortable og opmuntret til at deltage aktivt. Jeg er vild med deres imødekommende tilgang, dedikation og faglighed.

 Morten Svalgaard Nielsen, chefkonsulent i Region Hovedstaden.

Har du brug for et lignende forløb i din organisation?

Spørg os om noget

Jannik

Hør også podcasten om den unge generation på arbejdsmarkedet

Podcast 2 Hør podcasten her

Læs også artiklen om den unge generation

Stige Og Pære Læs artiklen her