Sønderborg Kommune

Lederdag med fokus på mobilisering af borgernes ressourcer og ledelsesudvikling

Kommunerne står midt i en transformationsproces med frisættelse på dagsordenen. Det stiller nye krav til måden, hvorpå kommunerne tilgår praksis og mødet med borgerne, og kræver således en revurdering af den nuværende ledelsespraksis. Omsorg og Udvikling i Sønderborg Kommune har formuleret en række udviklingsspor, der taler ind i dette, og som skal være retningssættende i hverdagen.

Kunde
Sønderborg Kommune
Årstal
2024

I januar 2024 blev Mobilize bedt om at udvikle og afholde en lederdag for ledere i Omsorg og Udviklingsforvaltningen i Sønderborg Kommune. Formålet med dagen var, med afsæt i de retningssættende spor, at tilbyde lederne en teoretisk og praktisk ramme for drøftelser om ledelsesmæssige dilemmaer forbundet med mobilisering af borgeres potentiale og fokus på medarbejderes selvbestemmelse.  

I Sønderborg Kommune bevæger vi os mod i højere grad at udvikle velfærd sammen med borgerne, netværket, civilsamfundet og andre aktører. Mobilize leverede et godt program med den rette balance mellem praktik og teori, der understøtter vores evne til i hverdagen at balancere de dilemmaer, der opstår i vores ønske om at identificere andres styrker og bringe dem i spil i udviklingen af det gode liv for borgerne.

Klaus Liestmann, direktør for Omsorg og Udvikling i Sønderborg Kommune

Fokus på dagen var at drøfte ledelsesmæssige dilemmaer i forbindelse med:

  1. 1. At spotte ressourcer hos borgerne

  2. 2. Ledelsesanledninger i hverdagen

  3. 3. Lede balancen mellem selvbestemmelse og fælles retning i en kommune

Gennem fagligt oplæg og simulationsøvelse, med hertil udarbejdet mobiliseringsværktøj, fik lederne i fællesskab tydeliggjort og drøftet de dilemmaer, der er forbundet med at spotte ressourcer hos borgerne. I forlængelse heraf blev der sat fokus på ledernes ledelsespraksis i hverdagen, bl.a. ved brug af et handlingsskema. Her fik lederne mulighed for drøfte dagligdagens ledelsesanledninger – at se hverdagens små samtaler og “afbrydelser” som anledninger til at bedrive ledelse.

Med afsæt heri formulerede lederne konkrete handlinger med fokus på at skabe værdi for medarbejdere og lederen selv. Der blev desuden arbejdet med balancen mellem medarbejderes selvbestemmelse og fælles retning i kommunen med fokus på at øge motivation hos medarbejdere og skabe værdi hos borgeren. 

Centrale outputs fra dagen

  1. Øget forståelse og nuancering af ledelsesmæssige dilemmaer i forbindelse med at spotte ressourcer hos borgere

  2. Øget motivation hos medarbejdere

  3. Bevidstgørelse af hverdagens ledelsesanledninger og formulering af konkrete ledelseshandlinger, der understøtter værdiskabelsen for både medarbejdere, borgere og lederen selv. 

Lederdagen blev udarbejdet og afviklet af partner Claus Bjørn Billehøj og projektmedarbejder Sofia Elmazovski Jepsen, i tæt samarbejde med Sønderborg Kommunes interne HR-konsulentteam.  

Har du brug for en lignende workshop i din organisation?

Spørg os om noget

Mobilize2021 CLU5631 (1)