ZBC

Øget fokus på kulturudvikling hos én af Danmarks største erhvervsskoler

Er strategi noget vi har, eller er strategi noget vi er og lever? Dette har erhvervsskolen ZBC spurgt sig selv om.

Kunde
ZBC
Branche
Undervisning
Årstal
2017-2019

Et stærkt samarbejde

I forbindelse med et strategiudviklingsarbejde opstod der en øget erkendelse af og fokus på kulturdelen. For en strategi på et papir er ikke særlig interessant, det er strategien derimod når den lever hver eneste dag blandt medarbejderne.  

Derfor igangsatte ZBC i samarbejde med Mobilize et større kompetenceudviklingsprojekt med fokus på kultur blandt de knap 200 administrative medarbejdere. Hen over en 1-årig periode kom alle disse, fordelt på otte hold, igennem et forløb på tre dage, fulgt op af fælles drøftelser med direktionen, hvor fokus var på kulturudvikling og forankring af strategi i ZBC.

For mange af deltagerne var der mange aha-oplevelse undervejs, og der blev skabt en bevidsthed om, at den enkelte har stor indflydelse på hvordan kulturen udvikles på stedet. 

ZBC er en af Danmarks største erhvervsskoler med omkring 7000 årselever og 1000 ansatte. Mobilize har gennem flere år løst konsulentopgaver for og i tæt samarbejde med ZBC.

ZBC arbejder fortsat med kultur og strategi, og sammen med Mobilize udvikles der nu et forløb for alle ansatte om hvordan der skabes en fælles kultur i ZBC, hvor også FNs verdensmål spiller en central rolle.

Mobilize formår på samme tid at fremstå professionelt og uhøjtideligt. Hvad enten det handler om strategi, kultur eller ledelsesudvikling så bidrager de med ny og værdiskabende viden, samtidig med at de har fokus på, at drøftelser og løsninger altid har udgangspunkt i vores egen praksis og handlemuligheder.

Michael Kaas-Andersen, Direktør ZBC

Internationalt samarbejde om uddannelse af forskningsledere

Se case