Emne
Artikler

Henrik Stubkjær

I perioden 2005 til 2014 var Henrik generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og har siden været biskop over Viborg Stift. Ved siden af sit bispearbejde sidder han i flere bestyrelser, blandt andet Det Lutherske Verdensforbunds Øverste Råd samt Møltrup Optagelseshjem - et hjem for mænd der har fået sparket benene væk under sig. Henrik er desuden tilknyttet Copenhagen Business School, hvor han, foruden at gøre sin Master of Public Governance færdig til foråret, har medforfattet en bog om ledelse af civilsamfundsorganisationer.

Som biskop er Henrik en del af den danske folkekirke. Folkekirken er en af Danmarks allerstørste og også ret komplekse organisationer. Et stift er et kirkeligt distrikt, som ledes af en biskop, og som er underopdelt i provstier og sogne. Stiftet er folkekirkens højeste organisatoriske enhed, og biskoppen er stiftets øverste myndighed. Der er i alt ti stifte i Danmark. Som biskop over Viborg Stift har Henrik tilsyn med både præster og menighedsråd, og har herunder ansvar for at sikre, at samtlige områder får den nødvendige kirkelige betjening. Han har desuden et ansvar for at løfte større kirkelige opgaver i stiftet, og har en væsentlig formidlingsopgave i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. Viborg stift består i dag af 11 provstier, 275 sogne, 214 menighedsråd, 11 provster, 186 sognepræster og mange flere ansatte.

Det er således en stor organisation, som Henrik til daglig er leder for, med mange involverede mennesker og stor geografisk spredning. Det medfører en spændende, men også udfordrende hverdag – noget vi kommer mere ind på senere i kapitlet. Vi skal dog først tilbage til der, hvor vi slap sidste måned – vi begynder som sædvanligt med sidste måneds spørgsmål.

September 19

Hent som pdf

Download hele september måneds almanak som pdf

Download September Henrik Stubkjær
Hør Sverris snak med Henrik Stubkjær

Der ligger i det enkelte menneskes sårbarhed, at vi som mennesker er overgivet til hinanden

Henrik Stubkjær

Spørgsmål til næste måneds leder 

Noget af det Henrik finder mest interessant i strategisk ledelse er de ledelsesdilemmaer, man uvægerligt står i. Dilemmaer, der hele tiden holder os til ilden, som kræver vi er til stede, som kræver at vi tænker nyt, og som på en eller anden måde kræver, at vi overgiver os til hinanden. Det er vi nødt til. For at finde fælles indsats og fælles nytte.

Det er med afsæt i de tanker, at Henrik gerne vil spørge næste måneds leder:

”Hvordan bruger du de strategiske ledelsesdilemmaer konstruktivt i din forandringsledelse?”

Læs oktober måneds almanak

September måneds kapitel

Her kan du læse det tilhørende kapitel fra ''Almanakken om god ledelse''

Download September Kapitel

Spørgsmål at reflektere over

Download månedens spørgsmål at reflektere over

Download September Spørgsmål