Emne
Artikler

I 2016 publicerede New York Times Magazine resultaterne fra et toårigt studie, der skulle forklare, hvorfor nogle teams præsterede bedre end andre. Studiet, der gik under navnet Project Aristotle, blev udført hos Google, der stillede hundredeafvis af teams til rådighed. Fem faktorer viste sig at være afgørende for, at nogle teams overgik andre. Alle fem faktorer var væsentlige, men én stod frem som langt den vigtigste.

Project Aristotle og De 5 nøgler til et succesfuldt team

Hverken erfaring, IQ, færrest fejl, sammensætning af personlighedstræk, færdigheder eller faglig baggrund kunne forklare, hvorfor nogle teams præsterede bedre end andre. Det viste sig nemlig, at selv de mest intelligente og dynamiske medarbejdere hos Google først havde brug for et psykologisk trygt arbejdsmiljø, hvis de skulle bidrage til deres teams.

Fire andre faktorer der viste sig at være afgørende for succesfulde teams, var: pålidelige kollegaer, klare mål, meningsfuldt arbejde og troen på arbejdets betydning.

Julia Rozovsky, der anførte forskerholdet, konkluderede dog: ”Psykologisk tryghed var langt den vigtigste af de fem afgørende faktorer ... den var fundamentet for de andre fire”.


Hvad er psykologisk tryghed ikke?

Den første misforståelse er, at psykologisk tryghed handler om at være venlig. Ros og rygklapperi, ubetinget støtte, bred enighed osv. kan nemlig let oversættes til tryghed. Men i dette perspektiv er det næsten det modsatte. For høflighed er ofte forbundet med uenighed i krogene og usagte frustrationer.

Psykologisk tryghed handler derimod om åbenhed – og i et åbent, engagerende miljø er konflikter uundgåelige. Så længe der er en tilstrækkelig oplevet tryghed, er det muligt at tale åbent om disse og dermed håndtere dem.

En anden misforståelse er, at psykologisk tryghed kun er noget for bestemte typer. Ekstroverte personer skulle således have lettere ved at fungere i et psykologisk trygt miljø. Men der er ingen sammenhæng mellem oplevet vigtighed af psykologisk tryghed og persontype. Trygheden ligger i arbejdsmiljøet og i dette bringes tvivl, bekymringer, idéer og kritik på bordet uanset om man hælder til det introverte eller det ekstroverte.

Psykologisk tryghed er heller ikke bare et andet ord for tillid, selvom de to begreber har meget til fælles. Den væsentlige forskel er, at psykologisk tryghed opleves på gruppeniveau, mens tillid henviser til et samspil mellem to personer eller parter.

Psykologisk tryghed er desuden øjeblikkelig; hvilken reaktion forventer jeg, hvis jeg siger dét her højt i situationen? Man kan sige, at tillid handler om at lade tvivlen komme andre til gode, mens psykologisk tryghed handler om, at andre lader tvivlen komme dig til gode.


Hvordan bliver vi en frygtløs organisation?

At arbejde med psykologisk tryghed, og blive en frygtløs organisation, er en dynamisk proces. Der kan ske store skift, når eksempelvis en ny leder træder til. Fra den ene dag til den anden kan en organisation gå fra åbenhed og ærlighed til ængstelighed og tavshed. Det afgørende er derfor bevidste indsatser, hvor vi løbende er opmærksomhed, på det vi gør, og det der sker.

 

Her er fire bud på bevidste, opmærksomme indsatser:

 1. 1. Leder, vær det gode eksempel

  Med ansvar følger forpligtelse. Spørg efter feedback, anerkend dine fejl og tal om dem. Vær tilgængelig for dine kollegaer, opfordr til spørgsmål og vær åben over for meninger der er anderledes end dine.

   

  2. Understøt aktiv lytning

  Du skal oprigtigt interessere dig for andre. Efterlad mobiler uden for mødelokalet, anerkend ved at gentage det du hører, stil flere spørgsmål og invitér personer ind i samtalen, som selv har svært ved at byde ind.

 2. 3. Skab et trygt miljø

  Idéer er måske ikke altid lige gode, men de er lige værdige. Det er afgørende at være komfortable med at sige sine meninger uden at føle, at man bliver dømt for dem. Undgå at afbryde hinanden og placer ikke skyld.

   

  4. Udvikl et åbent mindset

  At lægge eget perspektiv fra sig for en stund er en vigtig dyd. Brug feedback i hverdagen og øv jer i at håndtere det, så det ikke opleves som kritik af den enkelte, men som brændstof til at gøre gode idéer fantastiske.

Download artiklen her

Hent artikel om psykologisk tryghed her

Download Psykologisk Tryghed I En Frygtløs Organisation

7 spørgsmål til at vurdere graden af psykologisk tryghed

 

Se mere her

Vil du vide mere

Spørg os om noget

Mobilize CLU8753