Emne
Bøger

Mellemlederen befinder sig i en kompleks position og har ikke altid en tydelig plads i autoritets- og beslutningshierarkiet. Som betegnelsen antyder, befinder mellemlederen sig mellem positioner, som han/hun skal forholde sig til. Mellemlederen har kontakten til og administrationen af medarbejderne i den daglige praksis og er samtidig leverandør af kvalitetsmålinger og diverse driftsredegørelser opad til den øverste ledelse. Med andre ord skal mellemlederen agere i mellemrummet mellem fagligheden og driftsledelse og står i et særligt pres mellem krav oppefra og behov nedefra. 

I kapital 7. skriver Sverri Hammer og Jesper Høpner om, hvordan du som leder kan bedrive skoleledelse ved at "passe din hverdag". Kort fortalt drejer ledelse - og hermed også mellemledelse - sig om at handle, være opmærksom og siden skabe mening i de ting, vi kastes ud i, i en ofte travl hverdag. 

 

 

Mød medforfatteren

Mobilize CLU5110 Sverri Hammer

Læs også bogen "Hverdagens Uddannelsesledelse

Hverdagens Uddannelsesledelse Læs mere her