Emne
Podcast

Hvad er et økosystem, og hvordan kommer det til udtryk i vores hverdag? Hvorfor er økosystemerne vigtige i et strategisk- og i et samfundsperspektiv? Og hvordan bedriver man god ledelsespraksis i et økosystem?

Disse spørgsmål forsøger vi at svare på i Ledelsesalmanakken med hjælp fra leder af Boligsocialnet, Louise Buch Viftrup, professor på CBS, Carsten Greve, og partner i Mobilize Strategy Consulting, Christian Tangkjær.

Coronakrisen og klimakrisen har åbnet samfundets øjne for, at vi har brug for hinanden. Udfordringen med fælles strategier og at indgå i økosystemer er, at det tager tid. Det kræver mod, villighed og åbenhed at erkende afhængigheden af andre – men har vi andre muligheder?

Et økosystem er en biologisk metafor for, hvordan levende organismer sameksisterer, udvikler sig og tilpasser sig i gensidig afhængighed. Vi overfører den til et strategisk ledelsesperspektiv for at forstå, hvordan virksomheder, organisationer, institutioner osv. spiller sammen og tilpasser sig hinanden i større sammenhænge med en fælles strategi. Det er nødvendigt for at løse nutidens komplekse samfundsudfordringer og klare sig på den lange bane – vi er gensidigt afhængige af hinanden.

Som et konkret eksempel på økosystemer giver Louise os et indblik i det boligsociale område, hvor oplevelsen af gensidig afhængighed fylder meget i hverdagen mellem forskellige aktører. Her ser man afhængigheden som et vilkår og mulighed til konstruktivt at gå sammen om at løse udfordringer og opgaver, der kun kan løses med forskellige aktørers komplementerende evner.

Hør podcasten om velfærdsledelse og social innovation 

Hør episoden her

Hør podcasten om KUF: bedre sammenhæng mellem klinik, uddannelse og forskning 

Hør episoden her

Hør podcasten om strategi i mellemrummene 

Hør episoden her