Emne
Podcast

Denne podcastserie belyser forskellige aspekter af de vilde sociale problemer: 
Hvad kendetegner dem? Kan vi blive hjulpet af den nye Hovedlov? Og hvad kan vi lære af de kommuner, der er længst fremme i forhold til at finde nye typer løsninger? Undervejs har vi inviteret eksperter i studiet, der belyser temaet fra forskellige vinkler. 

Afsnit 1:4 - Hvordan arbejder vi med dem?

Hvad karakteriserer de vilde sociale problemer, og hvordan kan vi som organisationer arbejde klogt med dem? Netop det forsøger vi at besvare i dette afsnit. Vores nye partner i Mobilize, Dorte Bukdahl, vil være en gennemgående figur i de fire afsnit.  

Dorte er tidligere chef i Københavns Kommunes Socialforvaltning og har de seneste år rådgivet civilsamfundsorganisationer og kommuner om udvikling af sociale indsatser og samarbejde mellem sektorer. 

I dette første afsnit retter Dorte og hendes kollega fra Mobilize, Claus Bjørn Billehøj, fokus mod, hvordan en mere kompleks verden kalder på samarbejde mellem flere aktører, en ny tilgang til ledelse og andre organisationsdesign.

”Jeg lærte på den hårde måde i Københavns Kommune, at mange af vores styringsredskaber ikke skabte værdi for medarbejdere og borgere. Der var mange redskaber, som vi endte med at måtte droppe”, fortæller Dorte.


God lyttelyst!

Hør første afsnit her

Afsnit 2:4 - Hovedloven

I sommeren 2023 forventes en ny lov at træde i kraft, som går under navnet ”Hovedloven”. Loven har til formål at gøre det nemmere at samtænke indsatser på tværs af den nuværende lovgivning.  Loven er i særlig grad relevant, når der skal findes gode løsninger til borgere med komplekse problemer, f.eks. borgere, der både har indsatser fra Jobcenteret og fra Socialforvaltningen.

”Man kan sige det på den måde, at vi i kommunerne i mange år har efterspurgt en sammenhængende lovgivning frem for en lov om sammenhæng… nu har vi fået noget af det, og så er det vigtigt, at vi tager imod det”, siger direktør i Ballerup kommune Mette Vaaben Mortensen om den politiske aftale om Hovedloven.  

Partner i Mobilize Dorte Bukdahl har inviteret direktør for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune, Mette Vaaben Mortensen, og programchef for Frontløbernetværket Janne Koefoed Jørgensen ind til en snak om, hvad den nye Hovedlov går ud på. Hovedloven indeholder nogle nye bestemmelser, der vil lette det helhedsorienterede arbejde på tværs af forvaltninger. Samtidig ligger loven op til et nyt mindset i forståelsen af kommunens rolle, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov, når der skal findes gode løsninger.

I podcasten vil vi forsøge at forstå Hovedlovens potentiale, og hvad det kræver af en kommune, hvis man skal være ambitiøs i implementeringen af loven.

Hør andet afsnit her

Afsnit 3:4 - Aarhuskompasset

Kan Aarhuskompasset hjælpe os til at håndtere de vilde problemer?

”Vi har i Aarhus Kommune erkendt, at velfærd skaber større værdi, hvis det er noget vi gør sammen med andre – mere end hvis vi tror, det er noget, som kommunen kan ”give” til borgeren. Vi skal ikke bare løbe hurtigere eller gøre mere af det, vi plejer. Det handler også om at gøre noget andet”, siger Ina Bøge Eskildsen.

Denne episode handler om Aarhuskompasset. I Aarhus Kommune er man i alle forvaltninger i gang med at nytænke den måde, man laver velfærd. Det sker under overskriften: “Mindre system, mere borger”. Vi taler med programleder for Aarhuskompasset Ina Bøge Eskildsen og direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse Erik Kaastrup-Hansen. Vi skal høre, om der i Aarhuskompasset er en nøgle til, hvordan vi kan arbejde med vilde sociale problemer. Vi træder også et skridt tilbage og hører, hvorfor Aarhus Kommune så et behov for at lave et Aarhuskompas, og hvordan man kom i gang med arbejdet. Til sidst i programmet giver gæsterne nogle råd til andre kommuner, der gerne vil i gang.

”Mit bedste råd er at sætte sig på sine hænder som system og lytte... På social- og beskæftigelsesområdet betyder det, at vi skal udleve rådet om ”Intet om borgeren uden borgeren er med”, siger Erik Kaastrup-Hansen.

Vi finder vores kompas frem og ønsker god tur forbi Aarhus.

Hør tredje afsnit her

Kræver de vilde sociale problemer nye organisationsdesign?

Adobestock 276103568 Læs artiklen her

Hvad er værdi?

Thumbnail Podcast Tegning Hør podcasten her