Kristian fixer alt

Og er den mest hjælpsomme porteføljemanager.

Mobilize CLU2735

Om Kristian

Kristian er en erfaren koordinator og facilitator og beskæftiger sig med strategisk udvikling, ledelsesudvikling og projektledelse i faglige organisationer – med særligt fokus på universitets- og professionshøjskolesektoren.

Han er især optaget af koblingen mellem strategi, ressourceallokering og porteføljeledelse i store faglige organisationer som gennemgår strategisk transformation. Han er drevet af en faglig nysgerrighed for dette felt og muligheden for at arbejde med realiseringen af nye strategiske retninger og tiltag. 

Derudover er Kristian den altid hjælpsomme kollega – han vil fælleskabet, har god energi og helmer ikke før en opgave er løst. Og så er han uvurderlig i rollen som portefølje manager, hvor han arbejder med udvikling og prioritering af udviklingstiltag og ressourceallokering internt i Mobilize.