Sarah er drevet af, hvordan ledere og organisationer skaber mening og handlingsrom i en kompleks hverdag.

Sarah Jane 2

Om Sarah

Sarahs interesse og kompetencer ligger i, hvordan ledere og organisationer, trods kompleksiteten, lykkes med at handle og skabe forandring til gavn for organisationen og samfundet.

Ved siden af sit arbejde som projektmedarbejder i Mobilize læser Sarah kandidaten Politisk Kommunikation og Ledelse på CBS. Gennem sit studie har Sarah oparbejdet en bred politisk forståelse og udviklet et konstruktivt blik for den flerstemmighed af interesser, rationaliteter og konflikter, som gennemsyrer samfundet og moderne organisationer.