Sarah er optaget af, hvordan samarbejde på tværs af organisationsgrænser og sektorer kan skabe synergieffekter og positive forandringer til gavn for samfundet, medarbejdere og borgere.

Sarah Jane 3

Med en bachelor i Statskundskab fra NTNU og en kandidatgrad i Politisk Kommunikation og Ledelse fra CBS besidder Sarah en bred politisk forståelse og et konstruktivt syn på den mangfoldighed af interesser og rationale, der gennemsyrer samfundet og moderne organisationer. Sarahs kompetencer ligger i at hjælpe organisationer og ledere med at balancere de komplekse dilemmaer og krydspres, som denne pluralitet skaber, så der skabes meningsfuld sammenhæng og handlingsrum.

Derudover har Sarah en særlig interesse i, hvordan man mobiliserer både økonomiske, sociale, mentale og naturlige økosystemer ind i opgaven, så der skabes bedre vilkår for liv, fællesskab og fælles handling. Det har hun blandt andet skrevet om i sit kandidatspeciale og i podcasten Laboratoriet for lokal bærekraft. 

 

Referencer

  • Havforskningsinstituttet (2023) Mellemledersamling om operationalisering af den nye strategien og værdiskabelse i et økosystem.
  • Guldborgsund Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune (2022-2023), Laboratorium til Lokal Bærekraft: Et laboratorium om fællesskabende processer til skabelse af lokal bærekraft (med Aktionsuniversitetet).
  • Malmø Universitet, Fakultetet for Lärande och Samhälla (2022 -2023), Udvikling af strategiske målsætninger.
  • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL, (2022), Toplederforløb: Fælles offentlig ledelse på tværs.
  • Netværk for Systematisk Velfærdsinnovation (2022).