Sarah er drevet af, hvordan ledere og organisationer skaber mening og handlingsrum i en kompleks hverdag

Sarah Jane 3

Om Sarah

Sarahs interesse og kompetencer ligger i, hvordan ledere og organisationer, trods kompleksiteten, lykkes med at handle og skabe forandring til gavn for organisationen og samfundet.

Sarah har en bachelor i Statskundskab fra NTNU og en kandidat i Politisk Kommunikation og Ledelse på CBS. Gennem sit studie har Sarah oparbejdet en bred politisk forståelse og udviklet et konstruktivt blik for den flerstemmighed af interesser og rationaler, som gennemsyrer samfundet og moderne organisationer. Sarah har et særligt blik for, hvordan man kan inddrage sit lokale økosystem til at udvide eget handlingsrum.