Mobiliseringsledelse er en afgørende forudsætning for reel strategisk ledelse af fagprofessionelle organisationer. Strategiske ledere skaber retning for organisationen, og sikrer at mål, værdier og organisering reelt bliver formet i fællesskab – med de fagprofessionelle medarbejdere i en nøglerolle.

Og dét hjælper vi med. Gennem strategisk lederudvikling, ledelsessimulationer, dilemma-arbejde, rolleforståelse og samspil mellem ledelsesniveauer og medarbejdere.

Vi er specialister i ledelsesudvikling i stærke fagmiljøer. Strategisk ledelse er for os en kontinuerlig skiftende proces mellem top-down og bottom-up. At turde stille de vigtige spørgsmål og sammen finde svarene på: Hvad er formålet med det vi laver? Hvilken værdi skal vi sammen skabe i samfundet? Hvad er det vi sammen brænder for?

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Søren Kierkegaard

Strategisk koordinering på tværs af niveauer

Se case

Strategi

Ikon Strategi Strategi

Netværk og forløb

Ikon Netværk Aktuelle netværk og forløb

Organisering

Ikon Organisering Organisering