1. ”Det har været en fornøjelse sammen med Mobilize, at skabe et rum til refleksion i forhold til styring af opgaveporteføljen i vores organisation. Vi er som virksomhedsledelse blevet udfordret og inspireret, og har nu et nyt afsæt til at kigge på organisationens opgaveprioritering”

     

    - Dorte Juul Hansen, Socialleder, Region Nordjylland

Vi tror på, at organisationer med vigtige kerneopgaver lykkes, fordi mennesker organiserer sig – de handler, de er opmærksomme, de beslutter og de skaber mening. Men hvordan opnår man en meningsfuld organisering omkring kerneopgaven, som også løbende skal tilpasse sig omgivelserne?  Dét kan vi hjælpe med.

Vi rådgiver ledere og nøglepersoner, og vi faciliterer meningsskabende processer på alle niveauer i både større og mindre organisationer.

Vi er stærke inden for videnstunge organisationer, hvor for eksempel forskning og uddannelse er i centrum. Og så har vi specialiseret os i organisationer, hvor fagligt passionerede mennesker hver dag skal lykkes med at opfinde nyt, udarbejde planer og løse komplekse samfundsproblemstillinger.

  1. ”Mobilize har hjulpet mig, mine prodekaner og min ledergruppe med at sætte fokus på missionsorientering og strategisk værdiskabelse i økosystemer. Det var en rigtig god proces hvor vi dels blev teoretisk og strategisk løftet, dels helt konkret startede vores eget arbejde med at styrke vores lokale værdiskabelse sammen med andre parter i vores økosystem. Derudover fik vi målrettet international inspiration som led i forløbet”.

    - Ingvild Straume, fungerende fakultetsdirektør, OsloMet

Øget fokus på kulturudvikling hos én af Danmarks største erhvervsskoler

Se case