Vi tror på, at organisationer med vigtige kerneopgaver lykkes, fordi mennesker organiserer sig – de handler, de er opmærksomme, de beslutter og de skaber mening. Men hvordan opnår man en meningsfuld organisering omkring kerneopgaven, som også løbende skal tilpasse sig omgivelserne?  Dét kan vi hjælpe med.

Vi rådgiver ledere og nøglepersoner, og vi faciliterer meningsskabende processer på alle niveauer i både større og mindre organisationer.

Vi er stærke inden for videnstunge organisationer, hvor for eksempel forskning og uddannelse er i centrum. Og så har vi specialiseret os i organisationer, hvor fagligt passionerede mennesker hver dag skal lykkes med at opfinde nyt, udarbejde planer og løse komplekse samfundsproblemstillinger.

Essensen i organisationen skal findes i indholdet af de relationer,­ vi har til hinanden

Karl Weick, Organisationsteoretiker

Øget fokus på kulturudvikling hos én af Danmarks største erhvervsskoler

Se case