1. I løbet af de sidste 5 år har NTNU været igennem en krævende fusionsproces, hvor tre tidligere colleges blev fusioneret med universitetet. Mobilize har vist gode kompetencer til at hjælpe NTNUs ledere i arbejdet med at realisere en ny strategi og organisationsmodel efter fusionen.

     

    - Kari Rueslåtten, leder af NTNUs lederudviklingsprogram og Gunnar Bovim, rådgiver, tidligere rektor 

Strategi eller "at føre hæren"  - som ordet oprindeligt betyder. At føre hæren i dag, er ikke det samme som det engang var. Det handler både om retning, store beslutninger, men også om kultur, agilitet i det nære og meget andet.

Vi tænker, at alle ledere og medarbejdere skal kunne skabe mening i fælles, strategiske målsætninger. Så alle kan handle på de mål, man sammen har opstillet, og alle tager ansvar for kerneopgaven og for en ukendt fremtid.

Vi kan hjælpe jer med at arbejde strategisk. At arbejde med både udvikling og forankring af strategi – at skabe strategiske processer hvor eksterne interessenter og hele organisationen inddrages.

Strategiarbejde er i høj grad også kulturarbejde: Man må flytte sig nye steder hen, hvis man stadig skal være relevante i fremtiden. For større strategiske skift betyder, at organisationen skal gøre noget, der er anderledes end tidligere – og det kræver typisk, at et nyt mindset eller en ny kultur udvikles.

Strategi er kultur er strategi”, siger den store organisationsteoretiker Karl Weick, og arbejdet med at gøre strategien til en kultur, er noget af det, vi er eksperter i.

I Mobilize tilpasser vi strategiarbejde og transformationsforløb til jeres organisation og særlige udgangspunkt. Vi hjælper jer, der har brug for sparring til at realisere eller forankre en allerede udarbejdet strategi. Og vi hjælper jer, der skal i gang med at formulere ét eller flere strategiske pejlemærker og skabe en proces omkring mobilisering og forankring i og omkring organisationen.

Strategiarbejde hos UCL

Se case